Ce așteptări generale aveți de la proiectele prin PNRR? Există vreun domeniu în care să fiți implicați pe proiectele prin PNRR? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a venit în sprijinul celor interesați și a pregătit o secțiune specifică dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență al României pe site-ul www.adrcentru.ro. Ținând cont de faptul că s-au lansat tot mai multe priorități de investiții din cadrul PNRR, demersul ADR Centru a avut ca scop centralizarea informațiilor din […]

Detalii

Ce proiecte au fost/estimați ca vor fi depuse pentru realizarea de investiții din bugetul 2021-2027 (în ce domenii și în ce zone)? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Referitor la această întrebare, noi avem convingerea că se vor depune proiecte pe toate apelurile lansate, atât în cadrul PR Centru 2021-2027, cât și în cadrul Programului Tranziție Justă, dar și pe Programul Sănătate. Depunerea și contractarea încă din acest an înseamnă șanse mai mari de finalizare a proiectelor și dezvoltare armonioasă a regiunii și […]

Ce proiecte se anunță/au fost deja depuse pentru atragerea de fonduri din bugetul 2021-2027?- solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

În cadrul Programului Regiunea Centru, până în 15.02.2024, am lansat 16 apeluri de finanțare, cu un buget total cumulat al acestor apeluri de 916.175.036 euro, respectiv mai mult de două treimi din bugetul total alocat regiunii. Mai multe informații despre toate cele 31 de acțiuni de finanțare prevăzute în Program, stadiul în care se află […]

Detalii

Cu ce rezultate a finalizat Agenția anul trecut și ce diferențe ați înregistrat față de rezultatele din anul prece-dent, având în vedere contextul macro-economic din 2023? solicitare transmisă de Bursa Constructiilor – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Anul 2023 a fost încă un an intens pentru echipa ADR Centru, prin prisma programelor menționate anterior, unde avem, calitatea de Organism Intermediar sau Autoritate de Management, dar și de partener în proiecte externe sau coordonator de alte proiecte regionale. Activitatea noastră publică cu beneficiarii, cu solicitanții de fonduri, cetățenii, tinerii sau alte organizații a […]

Detalii

La care dintre apelurile de proiecte (active sau care vor fi lansate) se încadrează firmele de construcții? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Firmele care activează în domeniul construcțiilor sunt eligibile în cadrul apelurilor adresate mediului privat. Precizam ca PR Centru se adresează investițiilor productive din mediului privat prin două apeluri de finanțare. Prin Intervenția 1.4.1. – Investiții tehnologice în IMM-uri, beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile pentru care locația de implementare este situată în mediul urban și întreprinderile mici […]

Detalii

Există plângeri în piață privind încasarea cu greutate și cu mare întârziere a fondurilor aprobate. Care este situația? Cât durează decontarea cererilor de transfer/ de rambursare? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene se derulează progresiv, pe parcursul implementării proiectului. Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată este prevăzut în contractul de finanțare. La rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, se iau în calcul doar cheltuielile eligibile angajate, plătite și care sunt susținute de documente justificative cu valoare probatorie. La nivelul […]

În cazul apelurilor cu beneficiari publici (UAT-uri), în selecția proiectelor contează daca a reușit sau nu să finalizeze la termen proiectele anterioare pentru care a obținut finanțare din fonduri europene? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

În cadrul PR Centru nu există un criteriu de selecție sau eligibilitate care să evalueze/puncteze /depuncteze gradul de implementare sau finalizare a contractelor de finanțare derulate anterior. Fiecare solicitant de fonduri are aceleași șanse de solicitare finanțare din acest punct de vedere. Condițiile și criteriile de finanțare sunt menționate în Ghidul Solicitantului și depind, printre […]

Detalii

Pentru apelurile cu beneficiari privați (IMM-uri) care sunt condițiile legate de finanțare?(cofinanțare din partea beneficiarului, investește din surse proprii si apoi i se decontează investiția etc) – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Începând cu anul 2007, de când România a trecut de la fonduri de preaderare la instrumente structurale, s-a schimbat și modul de alocare a fondurilor alocate printr-un contract de finanțare. Conform cerințelor europene aplicabile în cazul instrumentelor structurale prin implementarea proiectului pentru care s-a semnat un contract de finanțare, beneficiarul efectuează cheltuieli din surse proprii […]

Detalii

În condițiile în care acoperirea unor apeluri este foarte mare și este de presupus ca cele mai multe dintre proiecte respecta criteriile de selecție, cum se face departajarea proiectelor? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

În cazul proiectelor finanțate prin Programul Regiunea Centru, toate proiectele depuse spre finanțare intră în etapele de evaluare și verificare. Încă din momentul lansării apelului de proiecte, potențialii beneficiari sunt anunțați prin Ghidul Solicitantului care sunt criteriile de selecție și criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitanți și de cererile/proiectele depuse, dar și care […]

Detalii

Situația celor mai mari primele cinci proiecte finanțate cu fonduri europene în domeniul sănătății în ultimele doua exerciții financiare – solicitare transmisă de PROTv

Facem precizarea că aveți situația mai jos, iar documentul atașat are 3 tabele. Un tabel aferent programului POR 2007-2013 cu proiectele cu cele mai mari valori, pe perioada căruia infrastructura de sănătate s-a finanțat prin Domeniul Major de Intervenție 3.1, precum și două tabele aferente programului POR 2014-2020, unul dintre ele reflectând proiectele cu cele […]

Detalii