Corrigendum nr. 5 de modificare a Ghidului solicitantului aferent Intervenției 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri.

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum nr. 5 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Intervenției 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri. Astfel, principalele modificări vizează: Secțiunea 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte care se modifică astfel – Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în […]

Instrucțiune privind acțiunile AM și OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 207/31.10.2023 privind modificarea contractelor de finanțare POR 2014-2020! Aceasta se referă la modificarea contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul etapizării acestora în perioada de programare 2021-2027 și la modificarea contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de […]

Instructiune Calendar depuneri cereri de rambursare și de plată pentru închiderea POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 206/24.10.2023. Instrucțiunea 206/24.10.2023 a fost emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 si prevede calendarul depunerilor Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata  in cadrul POR 2014-2020 tinand cont de prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru […]

Detalii

Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru Intervenția 1.1.2 “Dezvoltarea capacităților private de CDI”

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 1  ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Acțiunea 1.1 „Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor”, Intervenția 1.1.2 “Dezvoltarea capacităților private de CDI”. Consultarea publică se […]

Detalii

Peste 60 de călători europeni pe ”Drumul care unește”

Via Transilvanica în județul Alba, Europe Direct Regiunea Centru, alături de structura gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, au fost din nou în mijlocul oamenilor și obiectivelor europene, desfășurând o acțiune ce a implicat peste 50 de cetățeni mici și mari, în proiectul a cărui idee s-a născut la Alba Iulia și care dezvăluie peste […]

Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru Acțiunea 5.2 Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 5  ”O regiune accesibilă” – Obiectiv specific 3.2 „Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a […]

Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru Acțiunea 8.2 Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 8  ”O regiune atractiva” – Obiectiv specific 5.1 “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a […]

Megkezdődött az Európa futamának IX-ik kiadása

A SzuperEUhős (Super EroU) szlogennel, a Központi Régió EUROPE DIRECT Irodája, a keretet nyújtó Központi a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel közösen 9-ik alkalommal indította útjára a Központi Régió iskoláiban az Európa futama (Crosul Europei) futóversenyt, amelyen sportolásra ösztönzi a régió diákjait. Az iskolák „szuperhősei” részt vesznek a tömegsport eme rendezvényén, amely mindenki testi-szellemi egészségét támogatja, ezzel […]

S-a actualizat calendarul centralizator privind apelurile PNRR

MIPE a republicat Calendarul centralizator orientativ al apelurilor de proiecte PNRR, care vizează toate domeniile de finanțare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator al implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, a publicat Calendarul centralizator orientativ al apelurilor de proiecte PNRR, care vizează toate domeniile de finanțare. În total, până la finalul […]

A început ediția a IX-a a Crosului Europei

Sub sloganul Super EroU, EUROPE DIRECT Regiunea Centru, alături de structura gazdă – Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU – a pornit la drum în școlile din Regiunea Centru și provoacă elevii din Regiune să alerge la cea de-a IX-a ediție a Crosului Europei. ”Super eroii” din școli vor participa la această activitate sportivă de masă […]