Peste 1200 de participanți la Conferințele organizate de ADR Centru:”Finanțări europene 2021-2027. Împreună dezvoltăm regiunea!”

În Regiunea Centru au fost prezentate oportunitățile de finanțare aferente perioadei de programare 2021-2027

Odată cu punerea în dezbatere publică a primelor ghiduri de finanțare din cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, în lunile februarie, martie și aprilie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru – având sprijinul Consiliilor Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – a organizat mai multe întâlniri de lucru cu reprezentanții mediului public și ai mediului privat. Pe parcursul conferințelor desfășurate au fost transmise potențialilor solicitanți de fonduri din Regiunea Centru informații despre oportunitățile de finanțare din resurse europene, în perioada de programare europeană 2021 – 2027.

Peste 1200 persoane, în total, au participat la aceste evenimente de promovare, create să completeze sistemul de informare demarat în mediul online. ADR Centru a purtat astfel un dialog direct cu grupurile țintă eligibile spre finanțare prin Programul ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027, în cadrul unor evenimente desfășurate în fiecare județ din Regiunea noastră. La finalul acestei suite de evenimente a fost definitivat și lansat noul web-site dedicat Programului – www.regiocentru.ro – iar în acest moment se ajustează documentele de lansare în așa fel încât sa se plieze pe prevederile OUG 23/12.04.2023, destinate simplificării procedurilor de pregătire a noilor Ghiduri ale solicitantului, precum și a proceselor de evaluare, selecție, contractare și monitorizare a noilor proiecte. În cel mai scurt timp, după lansarea publică a aplicației MYSMIS, ADR Centru va lansa sesiunile de cereri de proiecte pentru finanțare cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională.

Cele 12 sesiuni din cadrul caravanei de informare organizate de ADR Centru s-au derulat în ritmul de 2 per județ, personalizate pe categorii de public țintă, evenimente prin care s-au prezentat participanților exemplele bune – preluate din lecțiile învățate din perioadele anterioare de finanțare – precum și toate Prioritățile de Investiții din cadrul Programului ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027 (PR Centru) în funcție de categoria de public țintă vizată de fiecare întâlnire de lucru. În cadrul tuturor reuniunilor de lucru, au fost abordate domeniile de finanțare specifice, a fost prezentat calendarul estimativ de lansare a apelurilor de proiecte și s-au discutat aspecte concrete privind condițiile de accesare a fondurilor, inclusiv criteriile cunoscute de eligibilitate și selecție.

Având în vedere că sesiunile de lucru au fost distincte, pentru reprezentanții Autorităților Publice Locale și ai instituțiilor publice din fiecare județ (pe de o parte) și pentru mediul de afaceri (pe de altă parte), în cadrul fiecărei întâlniri de lucru au fost prezentate și alte surse de finanțare disponibile, pentru o cât mai bună informare a potențialilor solicitanți de fonduri europene nerambursabile.

Specific, pentru mediul public discuțiile au pornit de la problemele apărute în implementarea proiectelor finanțate în perioada 2014-2020, dar și rezultatele și impactul acestora, acolo unde produc efecte social-economice. În luna decembrie 2023, Programul Operațional Regional REGIO 2014-2020 va fi închis, iar procedurile pentru închiderea acestuia încep deja de acum. În paralel, mediul public a discutat despre definitivarea proiectelor începute și au primit informații despre fondurile derulate prin celelalte Programe incluse în Acordul de Parteneriat încheiat între România și Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027.

Reprezentanților mediului de afaceri, în cadrul evenimentelor dedicate, le-au fost prezentate atât fondurile ce se vor derula prin ADR Centru, precum și serviciile acordate de Agenție în cadrul rețelei Enterprise Europe Network, dar și detalii despre alte finanțări disponibile pentru: inovare, competitivitate, formare profesională, turism, mobilitate și cooperare europeană în afaceri.

”Am parcurs în două luni și jumătate mii de kilometri și am discutat cu sute de oameni. Nevoia de finanțare este foarte mare și toți interlocutorii ne-au expus ideile lor punctuale și țintele pe care și le-au stabilit, Dezvoltarea Regiunii Centru cu sprijinul fondurilor europene, atât la nivel regional, cât și la nivel județean, este un obiectiv la care suntem angajați toții, având scopul comun al îmbunătățirii calității vieții cetățenilor și al îmbunătățirii dimensiunii socio-economice a comunităților. Din acest punct de vedere, interacțiunea cu potențialii solicitanți de finanțare este extrem de importantă, pentru a transmite acestora informații actuale pentru pregătirea noilor cereri de finanțare. Este clar însă că nu vom putea finanța toate ideile, de aceea insistăm pentru realizarea de proiecte mature, care să atragă și să consume eficient resursele de care dispunem. Vom urmări euro cu euro unde se investesc fondurile în această perioadă, pentru că avem o responsabilitate mult mai mare, în calitate de Autoritate de Management a Programului.

Pe noul site dedicat PR Centru am publicat pentru dezbatere publică mai multe Ghiduri de finanțare. Aceste informații se vor regăsi o perioadă și pe web-site www.regio-adrcentru.ro, site-ul dedicat REGIO 2014-2020, pentru a simplifica informarea tuturor categoriilor de public țintă. În următoarele câteva luni vom avea Ghiduri lansate pentru depunere de proiecte, respectiv pentru investiții privind eficientizarea energetică a clădirilor publice, pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile, pentru modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională, precum și pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație. Vom continua să punem în dezbatere publică și alte ghiduri de finanțare, pentru ca partenerii noștri din mediul public și cel de afaceri să-și pregătească tematica pe care o vor aborda în cererile de finanțare”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Regăsiți aici prezentările susținute, separat, pentru mediul public și respectiv pentru mediul de afaceri.