Peste 150 milioane euro fonduri REGIO pentru educație coordonate de ADR Centru

Dezvoltarea durabilă a învățământului în Regiunea Centru cu resurse nerambursabile

La propunerea Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), ținând cont de importanța investițiilor pentru educație în Regiunea Centru, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat un modul de prezentare a impactului proiectelor europene de dezvoltare a învățământului în Regiunea Centru în cadrul  Conferinței internaționale ICMEA-2022 (International Conference on Management, Economics and Accounting), desfășurată în perioada 19-20 mai 2022 la Alba Iulia.

 Tematica conferinței – la care au participat peste 100 de invitați din Europa, Asia și America – s-a axat pe domeniul economic și al fiscalității, precum și pe valorificarea optimă a investițiilor, pentru a se asigura un transfer optim de cunoaștere între domeniul cercetării și business. În aceste condiții, ADR Centru a prezentat un tablou general al investițiilor realizate cu fonduri europene în Regiunea Centru, atât în sistemul de educație primară și secundară, dar și în învățământul terțiar, respectiv pentru Universități.

În cadrul modulului care s-a desfășurat în format fizic la Universitatea albaiuliană, în prezența a peste 30 de participanți români – reprezentând aproape toate instituțiile de învățământ superior din România – la care s-au adăugat încă 20 de invitați din statele europene și din SUA, reprezentanții ADR Centru au prezentat impactul investițiilor în infrastructura de educație, dar și estimările privind pregătirea de proiecte pentru viitoarea perioadă de finanțare. Discuțiile s-au axat pe perspectivele pe care le are învățământul românesc în această perioadă, fiind luate ca exemple proiectele locale, dintre care un accent deosebit s-a pus pe finanțarea inițiativei de ”Îmbunătățire a infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H ale Universității 1 Decembrie 1918”, un proiect în valoare totală de peste cinci milioane euro. Lucrările acestui modul au fost coordonate de către Rectorul UAB, Prof. Univ. Dr. Daniel Valer Breaz, alături de Prof. Univ. Dr. Dan Ioan Topor, Decanul Facultății de Științe Economice, Președintele Conferinței ICMEA și Dan Popa, Directorul Organismului Intermediar pentru implementarea POR 2014-2020 din cadrul ADR Centru.

”Universitatea albaiuliană reprezintă pentru noi unul dintre cei mai importanți parteneri, prin prisma domeniului de activitate și al colaborării constante privind studiile și analizele de specialitate privind climatul socio-economic în județul Alba și în Regiunea Centru. În cadrul Conferinței internaționale am urmărit să prezentăm impactul finanțărilor europene pentru dezvoltarea învățământului românesc, prin corelare cu obiectivele de politică ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, în special pe domeniile referitoare la dezvoltarea educației și a susținerii procesului de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic la nivel regional. Am vorbit despre rezultate, despre școli și universități finanțate, despre zeci de mii de elevi și studenți care beneficiază de condiții mai bune de studiu, dar și despre dezvoltarea specializării inteligente a IMM-urilor regionale, precum și de sprijinirea procesului de digitalizare a serviciilor publice locale și a companiilor. Felicităm echipa Universității din Alba Iulia pentru organizarea unui eveniment academic de o asemenea amploare și sperăm că am adus o contribuție semnificativă la prezentarea climatului în care vor evolua investițiile dedicate educației în anii următori”, a declarat – după încheierea lucrărilor Conferinței ICMEA-2022 – domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul modulului organizat de ADR Centru, participanții au avut și oportunitatea de a participa la o vizită de documentare și schimb de bune practici la proiecte europene REGIO finanțate în perioada 2014-2020 în zona municipiului Aiud.

Practic, în acești ani s-au contractat 108 proiecte pentru creșterea calității în învățământ, în valoare totală de peste 145,7 milioane euro, la care se adaugă finanțările pentru creșterea eficienței energetice a zeci de unități de învățământ. Dintre acestea, 31 cereri de finanțare, în valoare totală de peste 14,1 milioane euro, au asigurat modernizarea a 41 de creșe și grădinițe; alte 80 milioane euro, atrase prin 61 proiecte au modernizarea a 65 de școli; 11 contracte în valoare totală de aproape 30,2 milioane euro au dus la îmbunătățirea educației în 11 licee și colegii tehnologice; iar 4 universități, printre care și UAB, au beneficiat de o sumă de peste 21,3 milioane euro, pentru dezvoltare prin 5 proiecte europene REGIO.

Pentru următoarea perioadă, în condițiile în care ADR Centru este Autoritate de Management a noului Program Operațional Regional CENTRU 2021-2027, sunt prevăzute investiții în cuantum de peste 210 milioane euro, care pot fi folosite pentru creșterea calității sistemului educațional (93 milioane euro) și pentru renovarea energetică a clădirilor unităților de învățământ (unde suma totală disponibilă depășește 116 milioane euro). La aceste resurse se adaugă o sumă de peste 100 milioane euro pentru investiții în cercetare și inovare, în cadrul acelor întreprinderi dinamice care valorifică transferul tehnologic din mediul academic către mediul de afaceri, pentru dezvoltarea economiei inteligente.

 Prezentările susținute în cadrul modulului organizat de ADR Centru din Conferința ICMEA-2022 se regăsesc pe paginile web www.regio-adrcentru.ro și www.adrcentru.ro.