Peste 170 de persoane interesate direct de pregatirea de proiecte pentru finantarea microintreprinderilor

 In aceasta saptamana Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a continuat suita de seminarii de informare referitoare la apelul de proiecte pe Prioritatea de Investitii 2.1.A din cadrul POR 2014-2020, pentru finantarea investitiilor microintreprinderilor cu fonduri nerambursabile de pana la 200.000 euro pe proiect. In judetele Mures, Harghita si Covasna, peste 100 de consultanti si intreprinzatori au discutat deschis cu reprezentantii ADR Centru despre pregatirea de proiecte cat mai bune, avand in vedere faptul ca acest apel de proiecte este de tip competitiv. Bugetul disponibil la nivelul Regiunii Centru, pentru finantare in cadrul acestui apel este de 32,36 milioane euro.

ADR Centru, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, a anuntat public reprezentantii microintreprinderilor din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita Mures si Sibiu ca pot depune cereri de finantare, daca desfasoara activitati conform Listei codurilor CAEN eligibile din Anexa 2 a Ghidului specific 2.1 A, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. In cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singura cerere de finantare, iar un proiect trebuie sa aiba valoarea minima eligibila de 25.000 euro si nu poate solicita mai mult de 200.000 de euro finantare nerambursabila. Conform Ghidului specific, finantarea solicitata trebuie sa reprezinte maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului, iar cel ce solicita fonduri trebuie sa asigure o cofinantare de minim 10% din valoarea eligibila a proiectului. Cererile de finantare pentru fonduri nerambursabile pot sa solicite resurse pentru investitii in lucrari, echipamente, brevete, instrumente de comercializare on-line, dar si altele. Este important faptul ca, in cadrul acestui apel competitiv de proiecte perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa, in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Pana la aceasta ora, la evenimentele organizate de ADR Centru pe aceasta tema, au participat peste 170 de persoane, lucru care confirma ca, la nivel regional, a fost lansat unul dintre domeniile de finantare nerambursabila foarte asteptat de mediul de afaceri, mai concret de catre microintreprinderile din Regiunea Centru. In perioada 2007-2013, ADR Centru a coordonat finantarea si dezvoltarea afacerilor pentru mai mult de 250 de microintreprinderi, care s-au capitalizat si au creat peste 3.000 de noi locuri de munca cu fonduri alocate prin programul REGIO 2007-2013. In aceeasi perioada, alte 800 IMM si ONG au beneficiat de resurse financiare prin Programul POSCCE, implementat la nivel regional tot prin ADR Centru, prin care au fost create cel putin tot atatea noi locuri de munca. Aceste domenii, privind sustinerea dezvoltarii mediului de afaceri, au fost cele mai dinamice si solicitate, iar la nivel regional, prin activitatea ADR Centru au fost atrase in regiune, in total, sume nerambursabile de circa 200 milioane euro, asigurand investitii in valoare de aproximativ 400 milioane euro, tinand cont si de cofinantarea beneficiarilor. Pentru o mai buna informare si intelegere a conditiilor prevazute in ghidul specific Prioritatii de Investitii 2.1.A, ADR Centru va mai organiza seminarii de acest gen in judetele Brasov (la sediul Camerei de Comert, in 22 iunie) si Sibiu (la Hotel Ibis, in 23 iunie).

Ghidul specific pentru Prioritatea de Investitii 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” a POR 2014-2020 poate fi consultat pe pagina de internet gestionata de ADR Centru – www.regio-adrcentru.ro. Prin aceste seminarii, Agentia aduce la cunostinta publicului interesat conditiile specifice de eligibilitate si aspectele privind depunerea proiectelor, dar si regulile de identitate vizuala obligatorii. La toate aceste intalniri se ofera gratuit informatii despre conditiile de finantare, modul de completare a cererii de finantare, clauzele contractuale specifice si o prezentare generala a aplicatiei MySMIS. Cererile de finantare de pe aceasta prioritate de investitii se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, www.fonduri-ue.ro/mysmis.
Avand in vedere grupul tinta al participantilor la aceste intalniri, cat si faptul ca unul dintre criteriile Grilei de evaluare tehnica si financiara, anexa a Ghidului specific pentru acest apel de proiecte, este complementaritatea cu alte investitii realizate din alte Axe Prioritare ale POR, precum si alte surse de finantare, in cadrul fiecarui eveniment sunt prezentate serviciile de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor si inovare, oferite de ADR Centru, in calitate de membru al retelei Enterprise Europe Network.
Mai multe informatii, lista Codurilor CAEN si modelul cererii de finantare se gasesc pe pagina aferenta programului la nivelul Regiunii Centru, Prioritatea de Investitii 2.1 sau pe www.inforegio.ro.