Problemele concrete ale beneficiarilor de fonduri Regio

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat, timp de două zile, în 29 și 30 noiembrie 2010, la Alba Iulia, două seminarii de lucru cu beneficiarii de fonduri REGIO, la care au participat circa 150 de persoane. Aceste sesiuni de informare pentru beneficiari s-au derulat interactiv, prin analize și dezbateri punctuale, axate pe prbleme concrete ale celor care au implementat proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional.

În cadrul acestor seminarii, accentul s-a pus pe problemele întâmpinate în implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare şi contractate prin Programul Operaţional Regional. Scopul acestor sesiuni este de a îmbunătăţi procesul de accesare a fondurilor disponibile prin Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru şi transmiterea unor informaţii concrete despre derularea proiectelor finanţate din fonduri europene către Reţeaua regională a Comunicatorilor Regio. În cadrul acestor seminarii s-a analizat și stadiul atins la sfârșitul lunii noiembrie în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional la nivelul Regiunii Centru.

“În cei trei ani de la lansarea Programului Operaţional Regional în regiunea noastră, mediul privat şi public, alături de ONG-uri, au depus peste 1000 de proiecte, prin care se solicită peste un miliard de euro. Proiectele contractate şi cele ce vor fi contractate în perioada următoare au o valoare totală de circa 400 milioane euro. Prin această întâlnire, echipa ADR Centru aprofundează activităţile pe implementare a acestor proiecte şi monitorizarea plăţilor ce vor fi efectuate. Până acum s-au derulat plăți, sub formă de prefinanțare sau rambursare a cheltuielilor în valoare de aproape 70 milioane euro. Implementarea cu succes a proiectelor contractate și reducerea problemelor întâmpinate în procesul de derulare a proiectelor, sunt aspectele care trebuie să ne reţină atenţia. De aceea, rolul acestor seminarii este de a elucida principalele probleme cu care se confruntă beneficiarii în procesul de finalizare a proiectelor pe care le-au câștigat”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Reprezentanți ai beneficiarilor de fonduri REGIO, împreună cu specialiștii ADR Centru au analizat principalele probleme apărute în cadrul procesului de implementare a proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional Regional. Temele abordate au vizat derularea greoaie a procedurilor de achiziţii publice în proiecte, nerespectarea graficelor privitoare la depunerea cererilor de rambursare, solicitările de întocmire a unor acte adiţionale în proiecte şi dificultăţile întâmpinate de beneficiari în obţinerea de credite pentru asigurarea cofinanţării.