Programul Regional Centru 2021-2027 este aprobat de Comisia Europeană

”Demarăm procesul dezvoltării regionale pe principiul descentralizării implementării proiectelor europene”

  • Din 2023 va începe depunerea de proiecte pentru investiții în valoare de peste 1,4 miliarde euro în Regiunea Centru!

La puțin timp după evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Comisia Europeană (CE) și România, organizat de MIPE și ADR Centru la Alba Iulia, Programul Regional Centru 2021-2027 a fost aprobat de către CE, ceea ce înseamnă că mai mult de 1,38 miliarde euro, fonduri nerambursabile, vor fi gestionate de ADR Centru pentru dezvoltarea județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș Și Sibiu. Programele Regionale sunt printre primele programe de finanțare nerambursabilă aprobate de către Comisia Europeană pentru România, în domeniul Politicii Europene de Coeziune pentru  perioada 2021-2027.

Programul Regional (PR) CENTRU 2021-2027 a fost elaborat, în cadrul unui larg parteneriat regional, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru în calitate de Autoritate de Management. După mai multe runde de negocieri, PR Centru 2021-2027 a fost avizat de Guvernul României în mai 2022, apoi a fost transmis în sistemul informatic oficial (SFC) al Comisiei Europene. Agenția pentru Dezvoltarea Regională Centru a negociat timp de 5 luni cu reprezentanții Comisiei în vederea atragerii unui buget de aproximativ 1,4 miliarde euro fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea celor șase județe din Regiunea Centru, finanțând atât proiectele autorităților publice, cât și ale mediului privat. Plafonul bugetar a fost determinat și de PIB-ul pe cap de locuitor, Regiunea Centru situând-se se pe locul trei la nivel național, după Regiunile București – Ilfov și Vest.

”După cum spuneau invitații noștri la evenimentul de semnare a Declarației de adoptare a Acordului de Parteneriat între România și Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027, desfășurat la Alba Iulia, descentralizarea dezvoltării regionale a fost mult așteptată de autoritățile publice locale și de milioane de oameni care vor ca viața lor să fie mai bună. Acum se deschide perspectiva clară a unei bune administrări a resurselor ce sunt încredințate regiunilor. Fondurile europene sunt solicitate conform nevoilor reprezentanților din regiune și, de azi, sunt mai aproape decât oricând de cei ce decid destinația de investiții a acestor fonduri, pentru binele celor pe care-i deservesc, cetățenii. De acum încolo, din Regiunea Centru nu mai sunt necesare deplasări până la București pentru a se aproba proiectele, iar noi, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, avem responsabilitatea coordonării și supravegherii acestei descentralizări de fonduri europene, alocate României. După cum am mai spus, anii 2021-2027 înseamnă mai multă muncă și un examen pentru noi, ADR Centru și autoritățile din Regiunea Centru. Sper ca, în 2029, fiecare cetățean din Regiunea Centru, conștient de eforturile noastre reunite, să fie mândru că face parte din regiune, după ce a văzut cum absorbția fondurilor europene a asigurat o dezvoltare reală, cu banii nerambursabili investiți chibzuit în beneficiul lor”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

PR CENTRU 2021-2027 cuprinde intervenții pe toate cele 5 obiective de politică ale UE și este constituit din 9 priorități de finanțare care se adresează următoarelor domenii: susținerea procesului de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic de la nivel regional în domeniile de specializare inteligente regionale; sprijinirea dezvoltării IMM-urilor regionale; sprijinirea procesului de digitalizare a serviciilor publice locale și a IMM-urilor; măsuri de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice de la nivel regional; dezvoltarea mobilității urbane durabile; modernizarea infrastructurii de transport județene; investiții în infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ; dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului în zonele rurale; susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurii de turism și cultură din zonele urbane din Regiunea Centru.
Obiectivul general al fondurilor ce vor fi atrase și investite prin PR Centru 2021-2027 este dezvoltarea Regiunii Centru astfel încât aceasta să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate. Alocarea propusă din fonduri europene nerambursabile este de 1,152 miliarde euro, iar cofinanțarea națională va fi de aproximativ 232,39 milioane euro.

Versiunea oficială a Programului Regional Centru 2021-2027 este atașată acestui material de presă, iar mai multe informații despre Program pot fi consultat pe pagina web coordonată de ADR Centru www.regio-adrcentru.ro, Secțiunea POR-2021-2027 (link: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/).
În 23 noiembrie 2022  va avea loc evenimentul de lansare oficială la nivel regional al  Programului Regional Centru 2021-2027, la Târgu Mureș, urmând ca la începutul anului 2023 să fie deschise depunerii de proiecte  primele ghiduri de finanțare pentru solicitanți.
Informații de background:
Programul Regional (PR) CENTRU 2021-2027 este personalizat pe nevoile regiunii formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Forma finală a Programului Regional al Regiunii de Dezvoltare ”Centru” – PR Centru 2021-2027 a fost transmisă la MIPE pentru a fi analizată din punct de vedere al încadrării în prevederile Acordului de Parteneriat și, ca atare, a fost avizată, prin Memorandum, în ședința din 30.05.2022 a Guvernului României și transmis oficial la Comisia Europeană. PR Centru 2021-2027 își propune să găsească soluții la nevoile identificate la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, în strânsă legătură cu recomandările Raportului de țară, recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, dar și luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel european, național, precum și strategii de dezvoltare elaborate la nivel regional, județean și local.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alba Iulia – 27.10.2022