REUNIUNE A CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU

Marti, 28 octombrie 2008, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat cea de-a patra reuniune ordinara, si ultima din acest an, a principalilor factori de decizie a Regiunii Centru. Cei sase presedinti ai Consiliilor Judetene din judetele Alba, Brasov, Mures, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu s-au intalnit, alaturi de ceilalti 18 membri ai CDR, reprezentanti ai muncipiilor, oraselor si comunelor din fiecare judet, pentru a discuta puncte importante ale directiilor de devzoltare ale agentiei si ale Regiunii.

Incepind cu ora 10.00, la Sala de conferinte a Hotelului Parc, reprezentantii regiunii prezenti la sedinta, au purtat discutii pe cele 5 proiecte de hotarare, propuse spre aprobare pe ordinea de zi. Primul proiect de hotarare supus atentiei CDR Centru, se refera la modificarea structurii organizatorice a ADR Centru si departamentelor sale, conform modificarilor stabilite la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si a Locuintelor. Aprobarea noii structuri organizatorice impune si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ADR Centru, precum si redistribuirea sarcinilor intre departamentele si serviciile ADR, subiect care este inclus in al doilea proiect de hotarare inclus pe ordinea de zi a acestei sedinte CDR. Al treilea proiect de hotarare important, a propus spre aprobare bugetul multianual de venituri si cheltuieli al ADR Centru, pentru anii 2009-2011, element indispensabil desfasurarii activitatii de gestionare a fondurilor nerambursabile. Avizarea Acordului Cadru de delegare a atributiilor privind implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 – versiunea consolidata, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru in data de 25 septembrie 2008 este un alt proiect de hotarare adus in discutie si supus aprobarii membrilor CDR. Continuarea activitatii de reprezentare a Regiunii Centru la Bruxelles si extinderea echipei, prin delegarea unui reprezentant pe perioada determinata, precum si cheltuielile aferente, sunt prezentate in expunerea de motive a celui de-al cincilea proiect de hotarare. Toate aceste proiecte au fost dezbatute si adoptate, cu unanimitate de voturi, de catre participantii la Sedinta CDR Centru.

„Suntem o echipa de peste 70 de oameni angajati in sustinerea progresului unitar al Regiunii Centru, atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere social. In acest an, prin implinirea celor 10 ani de activitate, ADR Centru si eu, in calitate de coordonator al acestei institutii, putem spune cu mandrie ca avem realizari palpabile, am creat o imagine pozitiva, solidara, a Regiunii Centru, atat la nivel local, cat si la nivel national sau international. A fost o munca la care au contribuit si autoritatile publice locale, ONG-urile si IMM-urile, in calitate de beneficiari, prin interesul manifestat fata de prioritatile de dezvoltare si prin proiectele depuse. Consiliul pentru Dezvoltare Regionala este forul deliberativ care ne-a aprobat pasii pe care i-am facut si cei pe care ii propunem pentru dezvoltarea Regiunii. Reprezentam cetatenii la nivel regional si am dori ca fiecare sa realizeze ca prin actiunile noastre urmarim sa crestem nivelul de trai al cetatenilor din zona noastra”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru, referindu-se la sedinta CDR Centru.

Alte puncte de pe ordinea de zi a sedintei au inclus prezentarea catre membrii CDR rapoarte ale stadiului de implementare a Programului Operational Regional 2007-2013 si a programelor Phare la nivelul regiunii, stadiul in care se afla proiectele regionale derulate de catre ADR Centru, problemele identificate pana acum in derularea Programului Operational Regional si propunerile privind implementarea domeniului major de interventie 3.1 din cadrul Axei prioritare privind „Imbunatatirea infrastructurii sociale” la nivelul Regiunii Centru prin Programul REGIO.

Presa a avut acces liber la lucrarile sedintei CDR Centru. Pentru cei interesati, materialele sedintei se pot accesa pe site-ul ADR Centru, www.adrcentru.ro , pagina dedicata CDR.

Alba Iulia
29.10.2008