S-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 2.1A

AMPOR a publicat o nouă revizuire a Ghidului solicitantului pentru microîntreprinderi – Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Data limită până când mai pot fi depuse proiecte în cadrul Priorității de investiții 2.1 este 27aprilie a.c., ora 12:00.