S-a publicat Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.2