Seminar de informare dedicat apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 – Grup vulnerabil: persoane vârstnice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, în data de 31 iulie 2018, versiunea finală a Ghidului specific pentru apelul 2 de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, destinat grupului vulnerabil persoane vârstnice, din cadrul Priorității de Investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va organiza un seminar de informare pe această temă, la care sunt invitați să participe potențialii solicitanți de la nivel regional. Evenimentul va avea loc la Alba Iulia, în data de 13 septembrie 2018, cu începere de la ora 11.00. Evenimentul se va desfășura la Sala de Conferințe a Hotelului Parc din Municipiul Alba Iulia, Str. Primăverii, nr. 2-4, conform agendei atașate.

Cu acest prilej vor fi prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS, regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020 și vor fi acordate răspunsuri la întrebările formulate de cei prezenți pe temele menționate.

Cei interesați să participe la acest seminar sunt rugați să confirme participarea la numărul de fax. 0258 818613 sau la e-mail: programe@adrcentru.ro.