Termenul de închidere a apelului pentru prioritatea de investiţii 7.1 – Investiţii în infrastructura de turism a fost prelungit până la 05 decembrie 2016

În 29 noiembrie 2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Puiblice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific a solicitantului pentru amânarea termenului de închidere a apelului nr. POR/2016/7/7.1/1 până la 5 decembrie 2016, la finalizarea programului de lucru al agențiilor de dezvoltare regională în cadrul cărora se depun proiectele.

Modificarea a intervenit ca urmare a declarării prin HG nr. 871/ 23.11.2016 a zilei de 2 decembrie 2016 ca fiind zi nelucrătoare pentru instituțiile publice, precum și ca urmare a deciziei similare a agențiilor de dezvoltare regională la sediul cărora se depun proiectele în cadrul apelului cu nr. POR/2016/7/7.1/1, prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.