ÚJ ÜZLETI INKUBÁTORHÁZAT HOZNAK LÉTRE SZÉKELYKERESZTÚRON

Beruházások a Hargita megyei üzleti szférába, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt 2014-2020-as REGIO Program vissza nem térítendő európai alapjaiból

A 2014-2020-as REGIO Regionális Operatív Program kereteiből finanszírozott új projekt teszi lehetővé új üzleti inkubátorház létrehozását Hargita megye textil-, illetve bőripari ágazatában, a létesítményben pedig 15 cég tevékenykedik majd és legkevesebb 35 új munkahely jön létre. A projekt a 2023-as év végéig valósul majd meg az Ágazati üzleti inkubátorház létrehozása Székelykeresztúron című támogatási szerződés aláírása nyomán, amelynek összértéke több mint 6,75 millió lej, és amelyből 3,38 millió lejt tesz ki a vissza nem térítendő támogatás. A létesítmény haszonélvezője a helyi üzleti szféra lesz, Hargita Megye Tanácsának és Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatalának irányításával, a támogatási szerződést pedig Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója írta alá.

A költségvetési és támogatási szerkezet:

A projekt összértékét jelentő 6.751.495,61 lejből a lehívott vissza nem térítendő támogatás 3.386.317,69 lejt tesz ki (közel 700.000 eurót). A projektvezető Hargita Megye Tanácsa által kezelt költségvetés 4.388.472,16 lej, Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala pedig 2.363.023,45 lej értékű támogatásban részesül. A beruházás lehívható és le nem hívható költségeihez való hozzájárulás – a társfinanszírozást a két Hargita megyei területi közigazgatási egység  biztosítja – a költségek értékének felét teszi ki, vagyis több mint 3,36 millió lejt. A vissza nem térítendő támogatás a Központi Régió költségvetéséből származik, és a 2014-2020-as Regionális Operatív Program 2.1B jelzésű elsődleges beruházási kereteiből különítik el, amelyre 77 millió lej értékű vissza nem térítendő támogatást irányoztak elő, és amelyet már le is szerződtek, a jelenlegivel együtt összesen 8 projektben, amelynek összértéke közel 100 millió lej.

 „Ez az üzleti inkubátorház legalább 15, a helyi ipari ágazatokban tevékenykedő kereskedelmi vállalkozás számára biztosít teret és logisztikát. Ezzel támogatjuk a helyi textil- és bőripari cégeket, hozzásegítjük őket a jövedelmező kereskedelmi tevékenység fejlesztéséhez, de ahhoz is, hogy a polgárok számára új munkahelyeket teremtsenek. Amint azt előzőleg bejelentettük, Hargita Megye Tanácsa azt szeretné, ha a városi önkormányzatokkal együttműködésben üzleti inkubátorházak épülnének a megye városaiban. Székelyudvarhelyen már kettő is van, és a teljes kapacitással működő Hargita Business Center jó példa arra, hogy szükség van ilyen típusú létesítményekre. Reméljük, hogy Csíkszeredában üzleti inkubátorház szolgálja majd a kreatív iparágakat, amelyet egy zsögödfürdői épületben, az ásványvízforrás közelében szeretnénk kialakítani. A 2014-2020-as ROP alapjaiból finanszírozott balánbányai inkubátorház esetében pedig a lehető legrövidebb időn belül szeretnénk elindítani a beruházásokat” – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

 Mi valósul meg a projekt alapjaiból?

A beruházás ágazati üzleti inkubátorház létrehozását célozza meg a könnyűipar területén, kifejezetten a textil- és bőripari szektorra fektetett hangsúllyal, ennek helyszíne pedig a Hargita utca 14 szám lesz, a Zeyk Domokos Iskolaközpont közelében, Székelykeresztúron. A létrehozandó ingatlannak két épületszárnya lesz: A-épületszárny – Műhelyek, illetve B-épületszárny – Műhelyek és irodák kialakítással, a jelenlegi C6, C9 és C10 épületszárnyakat pedig lebontják. A terv szerint olyan építési munkálatok végrehajtása a cél, amelyek épületrehabilitációt és konstruktív korszerűsítést eredményeznek, az építmény tereit pedig úgy alakítják ki, hogy lehetővé váljon a kreatív iparágak ágazati tevékenységének lebonyolítása, de az alapanyagok és késztermékek tárolása is. Minden műhely az anyagok kezelésére alkalmas külön hozzáféréssel rendelkezik majd, illetve külön tér szolgálja a gazdasági szereplők munkatársait.

Az inkubátorház szerkezetét az inkubált cégek működési igényeihez igazodó, valamennyi szükséges eszközzel felszerelt, különböző funkcionalitással ellátott terek alkotják majd: recepció, irodák, termelő- és raktárhelyiségek, konferenciatermek, adminisztrációs helyiségek, irodai és irattári helyiségek, ebédlők, mellékhelyek, öltözők és technikai terek.

„Több mint négy éve annak, hogy a Hargita Business Center jelentős szerepet tölt be Hargita megye üzleti életében, ez esetben pedig a 2007-2013-as Regionális Operatív Program kereteiből megvalósult beruházásról beszélünk. Az új, székelykeresztúri helyszínű inkubátorház biztosítja és megerősíti majd a vállalkozói szféra, a megyei közigazgatás, valamint a társadalmi-gazdasági élet más szereplői közötti partnerségi kapcsolatot új vállalkozások fejlesztésével, gazdasági missziók és a vállalkozóknak, helyi közösségi képviseletnek, illetve közintézményeknek szánt munkacsoportok szervezésével. A Központi Régióban jelenleg 5 üzleti inkubátorház működik, ezek közül egy működik Hargita megyében. Ugyancsak ebben a megyében további három ilyen létesítményt alakítanak ki a 2014-2020-as ROP támogatásával. A jelenlegi székelykeresztúri beruházás mellett hasonló valósul meg Székelyudvarhelyen, egy 2019-ben leszerződött projekt révén, hamarosan pedig a balánbányai projekt szerződése is megköttetik, amelynek esetében a beruházás összértéke meghaladja a 7 millió lejt. Ezek az üzleti központok hangsúlyozzák a Hargita megyei közigazgatásnak az üzleti környezet fejlesztése iránti gondoskodását. Hiszen végeredményben a befektetők támogatása mellett ezek a struktúrák biztosítják a termelés és a szolgáltatás, a kis- és középvállalkozások számára kedvező légkör megteremtését, erősítve a köz- és a magánszektor kapcsolatát. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség és Hargita Megye Tanácsa a lehető legjobb lehetőségeket szeretnék megteremteni a kölcsönös tájékoztatásra azért, hogy a vállalkozók problémáit előírásszerűen kezeljék és növeljék a közigazgatás hatékonyságát”, jelentette ki Simion Crețu, a a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Mikorra valósul meg a projekt és milye szolgáltatásokat biztosít?

Az ágazati inkubátorház működtetésébe 15 céget kívánnak bevonni, és az állami támogatással megvalósuló beruházás befejezése után 3 évvel 9 céget szeretnének fenntartani. A becslések szerint ugyanakkor az inkubált cégek összesen 35 munkahelyet teremtenek majd.

A projekt kedvezményezettje Hargita Megye Tanácsa, amely a beruházást Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatalával partnerségben valósítja meg, becsléseik szerint pedig 2022. december 30-ig az ingatlanegyüttes felépítése befejeződik, és itt biztosítani tudják a település vállalkozói környezetének fejlesztéséhez, illetve a helyi vállalkozások inkubációjához, illetve ennek felgyorsításához szükséges összes járulékos szolgáltatást. Ezek a szolgáltatások a következőket foglalhatják magukban: az üzleti ötletben rejlő potenciál és az innovációs potenciál felmérését, az üzleti modell kialakítását, az üzleti terv kidolgozását, beleértve a vállalkozás pénzügyi előrejelzéseit is. Emellett közigazgatási, számviteli, szakmai jogi és jogi szolgáltatásokat, marketing- és mentori szolgáltatásokat, valamint finanszírozás megszerzésével kapcsolatos tanácsadást kínálnak.

A projekt célkitűzéseire, illetve tervezett tevékenységeire vonatkozó részletek jelen sahtóanyag mellékletében találhatók.

Versiunea în limba română: http://regio-adrcentru.ro/un-nou-incubatorristuru-secuiesc/