Vitaverseny környezetvédelmi témákban a Központi Régió Diákjainak részvételével

A Központi Régió EUROPE DIRECT Irodája által szervezett, a fiatalok személyes fejlődésének és a környezetvédelmi akciók népszerűsítésének szentelt háromnapos rendezvény a régió iskoláiban megszervezett vitákban résztvevő legsikeresebb fiatalok díjazásával ért véget. Közel 30 diák vettek részt a Gyulafehérváron megtartott eseményen, amelyen a diákok hat csapata jutott európai információkhoz és indult a környezetvédelmi vitaversenyen. A Központi Régió EUROPE DIRECT Irodája, a struktúrát szolgáltató Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel és a megyei tanfelügyelőségekkel közösen hívta vitaversenyre a résztvevőket olyan környezetvédelmi témakörben, amelynek kiindulópontja egy európai prioritás, az Európai Zöld Paktum volt, kontextusa pedig a klímaváltozást előidéző ​​környezetszennyezési gondok.

A rendezvény ideje alatt, 2022. december 12-14. között a fiatalokat a szervezők különböző európai témájú tevékenységekbe vonták be, dolgoztak és megvitatták a környezeti feltételek javítását célzó javaslatokat, illetve európai projektek helyszíneit látogatták meg. A tevékenység célja az volt, hogy ösztönözze a fiatalok bekapcsolódását, segítse őket elemző gondolkodásuk fejlesztésében, és jobban felkészítse őket a jövőre. A versenyre Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye középiskolásait hívták meg kísérőtanáraikkal együtt, a verseny kétfordulós volt – az első magából a vitaversenyből, míg a második forduló a megoldások bemutatásából állt azokra a közösségekre vonatkozóan, ahonnan a tanulók származnak. A szállítást, az étkezést és a szállást a szervezők biztosították, valamennyi résztvevő tájékoztató és promóciós anyagokat kapott, a legjobbakat ajándékutalvánnyal is díjazták.

„A rendezvény fiataloknak szólt, hiszen nekik fontos beleszólásuk van abba, hogy jövőjük „zöldebb” legyen. A verseny a legjobbaknak nyújtott lehetőséget díjak elnyerésére, az európai projektekről és az Európai Unió által finanszírozott projektek romániai hatásairól való bővebb információszerzésre. Azért választottuk ezt a fajta rendezvényt, mert a viták felkészítik a fiatalokat arra, hogy észszerűen cselekedjenek, dokumentálódjanak és képviseljék álláspontjukat, illetve azokat a településeket, ahonnan érkeztek. A fiatal résztvevők ezáltal elmélyítették ismereteiket az Európai Unió prioritásairól, az európai zöld megállapodásról, elemezték a civil társadalom által terítékre helyezett környezetvédelmi kérdéseket, és gyakorolták a kritikai és konstruktív készségeiket a fontos európai témák kezelésében. Örömünkre szolgál, hogy lelkes és a környezetvédelmi problémákkal tisztában lévő, ugyanakkor újrahasznosítási ötletekkel rendelkező fiatalok vettek részt, akik közvetlenül vagy barátaikat ösztönzve kapcsolódnak be a környezetvédelmi akciókba. Meggyőződésünk, hogy ezeknek a fiataloknak nagyobb esélyük lesz egy szebb jövőre, és ez az esemény minden bizonnyal új kapcsolatokat és barátságokat is jelentett a Központi Régióversenyzői között” – jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója

A résztvevő csapatok 3 diákból álltak és irányítótanár kísérete el őket. Mivel a brassói csapat már nem tudott részt venni, helyüket az 1918. december 1-je Egyetem hallgatóiból álló csapat vette át, amely nem indult a versenyen, de vitapartner volt a kiválasztott témákban. A vitaverseny témája az volt, hogy „a környezetvédelmi mozgalmaknak kampányaikat a polgárok magatartásának megváltoztatására kell összpontosítaniuk, nem pedig a vállalatok környezetszennyezéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos magatartásának megváltoztatására”. Mind az ifjabbak, mind pedig a vitatapasztalattal rendelkező fiatalokból álló csapatok részt vettek a versenyen, dokumentálódtak a megadott témákban, így több környezetvédelmi kezdeményezést is bemutattak.

A rendezvény forgatókönyve szerint 2022. december 12-én a résztvevőket a Központi Régió Europe Direct Irodájának képviselői fogadtak a szálláshelyen, ahol bemutatták a csapatokat és a tevékenységeket, az akciók témáit és a „world school” szabályait. A résztvevők közötti interakció megkönnyítése érdekében a csapatok kihívásokat kaptak, hogy bekapcsolódjanak az „EU FRIENDSHIP CHALLENGE”-be, amelyet követően valamennyien újrahasznosítható anyagokból készült vizes palackokat kaptak, illetve a nagyszebeni csapat, amely a legrövidebb idő alatt válaszolt helyesen válaszolt a megadott kihívásokra egyéb népszerűsítő termékeket is kapott.

2022 december 13-án, a rendezvény második napján a résztvevők a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség székhelyének meglátogatásával kezdték tevékenységüket, majd megtekintették a gyulafehérvári várban megvalósított, az ügynökség által koordinált projekteket. Ugyancsak ezen a napon került sor a vitaversenyre a Dionisie Pop Marțian Gazdasági Főgimnázium kiválósági központjában, egy olyan épületben, amelyet a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által lebonyolított, 2014-2020-as Regionális Operatív Program forrásaiból újítottak fel nemrégiben. A 18 diák és egyetemi hallgatók, amely a gyulafehérvéri Mihai Viteazul Katonai Gimnáziumot, a maroshévízi O.C. Tăslăuanu Elméleti Líceumot, a bodzafordulói Mircea Eliade Középiskolát, a marosvásárhelyi Unirea Főgimnáziumot, a nagyszebeni Onisifor Ghibu Középiskolát, illetve a gyulafehérvári 1918. december 1-je Egyetemet képviselte, kihúzta a vitaversenyen való álláspontját (amelyet Kormányra és Ellenzékre osztottak a szervezők), és a meghatározott formátum szerint benevezett a megmérettetésre. A diákok oktatóinak feladata volt a koordináció, a fiatalok részvételre való ösztönzése, illetve támogatása a vitatéma előkészítésében. A verseny játékvezetői a tanárok voltak, valamint négyéves vitatapasztalattal rendelkező két fiatal.

Az utolsó napon minden résztvevő véleményt mondott a rendezvény megszervezéséről, meghatározott formátumáról, a szálláskörülményekről és napirendről, és elégedettségét fejezte ki a program során kapott információk kapcsán, ugyanakkor egyetértett az együttműködés folytatásában. A szervezők ünnepi jókívánságaik mellett édességcsomagokat nyújtottak át a résztvevőknek.

Az első 3 helyezett a vitaverseny két fordulójában összegyűjtött pontok alapján megállapított sorrendben: a Fehér megyét képviselő gyulafehérvári Mihai Viteazul Katonai Gimnázium csapata (1. hely), a Hargita megyét képviselő maroshévízi O.C. Tăslăuanu Elméleti Líceum csapata (2. hely), illetve a Kovászna megyét képviselő bodzafordulói Mircea Eliade Középiskola csapata (3. hely). Valamennyi résztvevő, diák és tanár a szervezőktől népszerűsító anyagot kapott: hátizsákot, 32GB-os adathordozót, pólót, „Do it Yourself” irattartót, naplót és golyóstollat, az első 3 helyezés nyertesét, valamint a játékvezetőt két diákot pedig 400 lejes, 300 lejes, illetve 200 lejes ajándékutalvánnyal is jutalmazták.