Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Iulie 2023

 1. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – Runda a doua – NOU!
 2. Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilităţi – Runda a doua – NOU!
 3. Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare – Runda a doua
 4. Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice
 5. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate
 6. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare
 7. Construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi
 8. Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 9. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 10. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)
 11. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității
 12. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 13. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 14. Crearea de păduri urbane – Apel nelansat – NOU!
 15. Asigurarea infrastructurii universitare – Apel nelansat
 16. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat
 17. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 18. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd – Apel nelansat
 19. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 20. Digitalizarea managementului eticii universitare – Apel nelansat
 21. Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat
 22. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – Apel nelansat
 23. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat
 24. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat
 25. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat