Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Iunie 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională
 2. Programul TRACE
 3. Intervenţiile aferente sectorului apicol 2023
 4. Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor
 5. Programul Rabla Clasic 2023
 6. Programul Rabla Plus 2023
 7. EIC Accelerator 2023
 8. Schema de minimis pentru incoming
 9. Programul RO – CULTURA
 10. Programul Erasmus+ 2023
 11. Sprijin pregătitor
 12. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 13. Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 14. Programul IMM PROD
 15. Programul RURAL INVEST
 16. Programul GARANT CONSTRUCT
 17. Programul INNOVATION
 18. Programul IMM INVEST ROMANIA
 19. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 20. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 21. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 22. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 23. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – ORDINUL 279
 24. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – ORDINUL 280
 25. Sprijin pentru implementarea SDL –Apel nelansat – NOU!
 26. Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă –Apel nelansat – NOU!
 27. Ține pasul –Apel nelansat
 28. Stagii de practică pentru elevi – Apel nelansat
 29. Stagii studenți –Apel nelansat
 30. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban –Apel nelansat
 31. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural –Apel nelansat
 32. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM –Apel nelansat
 33. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM –Apel nelansat
 34. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații –Apel nelansat
 35. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații –Apel nelansat
 36. COMUNITĂȚI DE SENIORI –Apel nelansat
 37. Investiții tehnologice în IMM preformante – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ –Apel nelansat – NOU!
 38. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale –Apel nelansat
 39. AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ –Apel nelansat
 40. AGRICULTURA ECOLOGICĂ –Apel nelansat
 41. PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE –Apel nelansat
 42. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare–Apel nelansat
 43. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare –Apel nelansat
 44. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei –Apel nelansat
 45. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal –Apel nelansat
 46. Programul naţional multianual de microindustrializare –Apel nelansat
 47. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă –Apel nelansat
 48. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) –Apel nelansat
 49. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe –Apel nelansat