Date demografice

Numărul populației Regiunii Centru la 1 ianuarie 2022 era de 2290.880 locuitori, reprezentând 12% din populația României. Densitatea populației înregistrată în regiune, de 67,2 loc./ km2, are o valoare sensibil mai mică decât cea de la nivelul întregii tari (79,9 loc. /km2).

Structura populației pe grupe de vârstă și tendințele demografice înregistrate în ultimul deceniu relevă un accelerat proces de îmbătrânire demografică. Ponderea populației de peste 65 ani a crescut de la 9,7% in 1990 la 19,3% in 2022 în timp ce ponderea populației tinere (0-14 ani) s-a redus de la 23,7% la 16,5%. Rata îmbătrânirii demografice (numărul de persoane vârstnice ce revin la 1000 persoane tinere) a crescut, în Regiunea Centru, de la 407‰ in 1990 la 1171‰ în 2022, regiunea plasându-se, totuși, sub media naționala (1239‰). Raportul de dependentă demografică (numărul de persoane tinere și vârstnice ce revin la 100 persoane adulte) a crescut în aceeași perioada, de la 50,2% la 55,6% .

Rata sporului natural al populației rezidente înregistrată în Regiunea Centru în anul 2021, a fost de -6,5 ‰, iar la nivel național de -8,2‰. În ultimele 3 decenii, cu excepția perioadei 1990-1992, la nivelul Regiunii Centru rata sporului natural a înregistrat valori negative, cu o accentuare a acestora în ultimele două decenii. Această evoluție a fost determinată atât de scăderea ratei natalități cât și de creșterea ratei mortalității. Rata generală de fertilitate (numărul de născuți vii ce revin la 1000 femei în vârsta de 15-49 ani), la nivelul Regiunii Centru, a scăzut de la 40,1‰ in 1994 la 36,9‰ în 2021, iar durata medie de viață s-a mărit, în perioada 1990-2021, de la 70,59 ani la 75,73 ani.

Cu o pondere a populației urbane de 57% în 2021, Regiunea Centru se numără printre regiunile cele mai urbanizate ale României, după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. Județele cu cele mai ridicate ponderi ale populației urbane în 2021 sunt Brașovul (69,8%) și Sibiul (64,8%), populația rurală fiind majoritară în județele  Harghita (57,9%), Covasna (52,9%),  și Mureș (51,1%).

Regiunea Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică și religioasă. Datele recensământului populației din 2011 arata că în Regiunea Centru locuiesc cele mai multe persoane aparținând minorităților etnice și religioase, comparativ cu celelalte regiuni.

Românii formează majoritatea absolută a populației regiunii (61,2%), fiind urmați de maghiari (28,6%), romii (4,7%), germanii (0,4%). Cele mai vorbite limbi sunt româna (64,1%) și maghiara (29%). Aceeași structură diversificată se înregistrează și în privința apartenenței religioase a locuitorilor Regiunii Centru. Ortodocșii formează 60% din totalul populației, fiind urmați de romano-catolici (14,8%), reformați (11,5%), unitarieni (2,1%) ș.a.

În ultimele trei decenii populația regiunii s-a redus cu 19,9% (de la 2.860.490 de persoane în 1990 la 2.290.880 persoane în 2022), înregistrând unul din cele mai severe ritmuri de declin. În mediul urban, populația regiunii a scăzut cu 24,4% în 2022 comparativ cu 1990, iar în cel rural cu 13,1%.

Conform unei prognoze realizate de Institutul National de Statistică, populația Regiunii Centru se va reduce cu aproape un sfert la orizontul anului 2060 (-23,2%, scăderea prognozată la nivel național fiind de -30,5%). În condițiile menținerii actualelor tendințe demografice, se estimează că populația regiunii va scădea la 2,2 milioane persoane în 2030, la 1,9 milioane persoane în 2050 și la 1,8 milioane persoane în 2060.  Se va accentua totodată procesul de îmbătrânire demografică, rata îmbătrânirii ajungând la 1625,9‰ în 2030 și la 2024,5‰ în 2060, iar raportul de dependență demografică a vârstnicilor va ajunge la 32,6% în 2030 și la 49,2% în 2060. Ponderea populației tinere (0-14 ani) se estimează că va scădea la 14,0% în 2060.