Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 11 septembrie 2019