Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 15 iulie 2020