Informare privind evenimentul „Info Day on New Calls and Partner Café in Brussels”

Principalul subiect din agenda evenimentului a fost reprezentat de recenta lansare, in 3 mai 2010, a noului apel pentru depunere de proiecte din cadrul programului ESPON. In contextul acestui program, Comisia Europeana a organizat in data de 18 Mai 2010, la Bruxelles, evenimentul internațional de informare „Info Day on New Calls and Partner Café in Brussels”. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 200 de participanți din 22 de țari, reprezentand instituții, organizații, companii, universitați si cen-tre de cercetare, regiunea Centru fiind reprezentata in cadrul acestui eveniment de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru, prin intermediul reprezentantului sau la Bruxelles.

Prin intermediul programului mediul de cercetare european are oportunitatea de a participa cu proiecte in cadrul a:

Doua tematici pentru proiecte de cercetare aplicata – Applied Research projects:

  • Spațiul maritim european in dezvoltarea teritoriala

 

 • Indicatori si perspective privind serviciile de interes general pentru dezvoltare si coezi-une teritoriala

si opt tematici pentru analize specifice – Targeted Analyses

 • EITA – ESPON and TIA – Territorial Impact Assessments (Evaluarea impactului asupra teritoriului)
 • ULYSSES – Using Applied Results from ESPON as a Yardstick for Cross-Border (Fo-losirea rezultatelor aplicate obținute de ESPON ca borne trans-frontaliere)
 • Spatial Planning and Development (Planificare spațiala si dezvoltare)
 • RISE – Identifying and Exchanging Best Practice in Developing Regional Integrated Strategies in Europe (Identificarea si schimbul de bune practici privind dezvoltarea strategiilor regionale integrate in Europa)
 • POLYCE – Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options (Metropolizare si dezvoltare policentrica in Centrul Europei: Dovezi bazate pe opțiuni strategice)
 • TPM – Territorial Performance Monitoring (Monitorizarea performanțelor teritoriale)
 • BEST – METROPOLIS – Best Development Conditions in European Metropolis: Paris, Berlin, Warsaw (Condiții optime de dezvoltare in metropolele europene: Paris, Berlin, Varsovia)
 • SEMIGRA – Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions (Migrație selectiva si dezechilibre in balanța genurilor in regiunile rurale)
 • SMART-IST – Smart Institutions for Territorial Developments (Instituții inteligente pen-tru dezvoltarea teritoriala)

Activitațile finanțate in cadrul proiectelor vor consta in realizarea de studii si analize, dezvoltarea de indicatori si modele, realizarea de masuratori, construirea de baze de date, intocmirea de harți tematice si schițarea de strategii relevante pentru domeniile de interes ale programului. Finanțarea va acoperi 100% din costurile eligibile ale proiectului, cu condiția ca acestea sa nu depaseasca alocarea maxima de 350.000 Euro pentru fiecare analiza specifica si 800.000 si 1.000.000 Euro, pentru cele doua proiec-te de cercetare aplicata. Fiecare tematica va finanța doar cate o singura aplicație.

Participarea in cadrul programului este deschisa tuturor actorilor de drept public si privat, aparținand țarilor participante, insa prioritate va fi acordata centrelor de cercetare, universitaților si altor organizații si instituții care pot demonstra capacitatea necesara derularii acestui gen de proiecte.

Termenul limita de depunere a aplicațiilor in cadrul acestui apel este 28 iunie 2010.

Informații suplimentare privind acest instrument de finanțare, documentația necesara realizarii aplicații-lor, precum si alte informații relevante privind inițiativa ESPON, pot fi obținute accesand pagina de in-ternet a finanțatorului, la adresa: www.espon.eu sau direct de la Punctul de contact ESPON Romania, la adresa www.esponromania.ro.
Programul ESPON – European Observation Network for Territorial Development and Cohesion este un instrument european de finanțare, creat de Comisia Europeana in anul 2007, ca parte a politicii de coe-ziune a Uniunii Europene. Beneficiind de un buget de 47 de milioane de Euro, provenit in proporție de 75% din FEDR – Obiectivul 3 – Cooperare Teritoriala Europeana si 25 % din contribuția celor 27 de state membre participante, carora li s-a adaugat Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elveția, programul ESPON are ca misiune susținerea procesului de dezvoltare a politicilor europene menite sa asigure coeziunea si dezvoltarea armonioasa a teritoriului Uniunii Europene.