Informare privind participarea ADR Centru la evenimentul „Region for Economic Change”, Bruxelles

In perioada 20 – 21 mai 2010, a avut loc la Bruxelles, unul dintre cele mai importante evenimente anuale, organizate de Comisia Europeană în contextul Politicii Regionale a Uniunii Europene. Aflat la cea de a treia ediție, evenimentul “Regions for Economic Change”, a reunit, ca în fiecare an, în jurul tematicilor abordate, un număr impresionant de actori europeni a căror sferă de activitate și interes vizează dezvoltarea regională, în contextul larg al apartenenței la “Europa Regiunilor”.

Prezența Regiunii Centru în cadrul acestui forum de dezbatere europeană, a fost făcută cunoscută în rândul celor peste 500 de participanți la eveniment, reprezentând mediul instituțional, organizațional, privat, de cer-cetare precum și alte sectoare implicate în procesul de dezvoltare regională la nivel European, proveniți din majoritatea regiunilor Uniunii Europene, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin intermediul reprezentantului său la Bruxelles.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a doua zile, cumulând discursuri importante, aparținând unor personalități de marcă de la nivelul Comisiei Europene și al Statelor Membre, dintre acestea putând fi amintite: Johannes Hahn – Comisar pentru Politică Regională, Maire Geoghegan-Quinn – Comisar pentru Cercetare și Inovare, Luc Soete – Director UNU-MERIT, Matthias Kollatz-Ahnen – Vice-președinte al Băncii Europene de Investiții, Lambert van Nistelrooij – Membru al Parlamentului European, Michel Lamblin – Director al Programului INTERREG IV C, Christian Saublens – Executive manager al Eurada, precum și alte personalități.

Discursurile au avut un caracter deschis, acestea luând pe durata evenimentului forma unor dezbateri ce au permis interacțiunea cu participanții la conferință, discuțiile devenind astfel un important mediu de informare și feedback. Cele trei tematici în jurul cărora a fost dezvoltată această ediție a evenimentului au fost: Consensul necesar creșterii durabile; Cooperarea necesară creșterii durabile și Acțiunile necesare creșterii durabile. Această structurare a evenimentului a permis o abordare a politicii de dezvoltare regională de la general la specific, pornindu-se de la direcțiile generale de dezvoltare a politicii regionale, pentru a se atinge nivelul practic al exemplelor de bune practici obținute în cadrul proiectelor finanțate de Comisia Europeană și implementate la nivel regional.

În cadrul discursurilor susținute, a fost punctat faptul că viziunea Comisiei Europene în ceea ce privește dezvoltarea regională la nivel european va viza trei obiective importante: Dezvoltarea inteligentă – prin valorificarea potențialului științific, investigativ și creativ al regiunilor europene, Dezvoltarea durabilă – printr-o atenție sporită acordată protecției mediului și bunăstării generale a populației și Dezvoltarea inclusivă – prin reducerea disparităților inter și intra regionale și susținerea grupurilor defavorizate.

Elementul de noutate al acestei abordări provine însă din faptul că tendința declarată a Comisiei Europene, pentru atingerea acestor obiective, este aceea de a înlocui treptat instrumentele de finanțare nerambursabile, cu instrumente de tip rambursabil, în acest fel ajutorul financiar returnat putând fi refolosit pentru finanțarea altor proiecte.

Ca în fiecare an, punctul culminant al evenimentului a fost constituit de decernarea premiilor Regio Stars, care au adus în prim plan cele mai inovative proiecte regionale finanțate în cadrul politicii de coeziune europene. Dintre cele 87 de aplicații participante, au fost premiate 6 proiecte, inițiate de regiunile: Genk (Belgia), Auvergne (Franța), Brandenburg (Germania), East-Mid (Suedia) și alte două regiuni din Lituania.

Setul complet de informații privind acest eveniment poate fi consultat accesând pagina de internet a Comisiei Europene la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/home_en.cfm?nmenu=1