DIFASS – „Dezvoltarea de asistenta financiara interregionala si instrumente de tip non-grant pentru IMM-uri”

Proiect finantat de Comisia Europeana in cadrul programului INTERREG IV C

Implementarea in Regiunea Centru a instrumentelor financiare destinate sectorului IMM reprezinta o activitate pentru care Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru detine o experienta si expertiza dobandite in cei peste 10 ani de activitate. Incepand cu luna ianuarie 2012 ADR Centru implementeaza un nou proiect european prin intermediul caruia urmareste sprijinirea sectorului IMM din Regiunea Centru. Proiectul DIFASS – „Dezvoltarea de asistenta financiara interregionala si instrumente de tip non-grant pentru IMM-uri” este finantat de Comisia Europeana prin intermediul programului INTERREG IVC si este implementat de un consortiu format din 26 de parteneri, provenind din 16 tari din Europa.

Obiectivul principal al proiectului DIFASS este de contribui la imbunatatirea eficientei politicilor regionale pentru internationalizarea activitatii IMM-urilor si facilitarea accesului acestora la finantare. In cadrul proiectului cei 26 de parteneri vor colabora in vederea realizarii unor schimburi de experienta privind masurile inovative de sprijin pentru afaceri implementate in propriile regiuni si vor oferi sprijin pentru transferul acestora catre alte regiuni din Europa, partenere in cadrul proiectului. In aceste actiuni se va pune accent pe dezvoltarea si implementarea instrumentelor financiare de sprijin pentru IMM-uri, de tip non-grant, precum fondurile trans-regionale, fondurile de tip revolving si fondurile de investitii.

Pe durata celor 3 ani de desfasurare a proiectului, ADR Centru va transfera in regiune cele mai bune metode si practici inovative aplicate in cele 16 tari partenere in proiect. Prin intermediul acestora se urmareste facilitarea accesului IMM-urilor la finantare si imbunatatirea potentialului de inovare, internationalizare si crestere durabila, inregistrate la nivelul acestui sector.

Bazandu-se pe schimbul de experienta realizat cu celelalte regiuni din Europa, la finalul proiectului, reprezentantii regiunilor participante in proiect vor dezvolta un Plan de Implementare a Politicilor in vederea imbunatatirii propriilor politici, nationale si regionale, destinate sprijinirii activitatii IMM-urilor. Urmarind acest obiectiv, ADR Centru va pune la dispozitia factorilor decizionali bunele practici prezentate in cadrul proiectului.

Persoana de contact:
Andreea Potinteu – Expert Programe
Email: andreea.potinteu@adrcentru.ro
Web: www.difass.eu