Turism și cultură prin PNRR: Lansarea celui de-al doilea apel de proiecte pentru modernizarea/crearea de muzee și memoriale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează Ghidul specific pentru apelul al doilea de proiecte aferent Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

 INVESTIȚIA 2: MODERNIZAREA/CREAREA DE MUZEE ȘI MEMORIALE sprijină dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor, având o alocare de 73.840.500 lei, echivalentul a 15 milioane Euro.

Solicitanții:

·         Instituții publice/structuri guvernamentale în parteneriat cu Compania Națională de Investiții:

·         Muzeul de Istorie al Transilvaniei, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Solicitanții eligibili trebuie să transmită cererea de finanțare și documentele suport conform ghidului specific, prin platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul PNRR, https://proiecte.pnrr.gov.ro, până la data de 31 august 2022, ora 24.00.