Dezbatere publică PNRR: Ghidul pentru investiții în Centre comunitare integrate

Ministerul Sănătății a lansat spre consulate publică ghidul beneficiarului pentru investiții în centre comunitare integrate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În cadrul sub-investiției 200 de centre comunitare integrate vor fi construite /reabilitate/modernizate/extinsă infrastructura existentă și/sau dotate.

Prin intermediul acestei Investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de construcții și renovări, dotări pentru centrele comunitare integrate. În acest sens, un proiect conține:

  • „Componenta echipamente și dotări” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes pentru beneficiar;
  • „Componenta construcție / renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția celor 200 de beneficiari preselectați pentru construcții noi sau renovări (care vor fi efectuate cu respectarea standardului NZEB +).

Bugetul unui proiect este compus din:

  • Echipamente și dotări selectate dintr-o listă predefinită cu o valoare maximă prevăzută de 838,81 lei fără TVA echivalent a 60.300 € fără TVA sub formă de echipamente și dotări;
  • Maxim 989.462,7 lei fără TVA echivalent a 140.700 € fără TVA sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului pentru realizarea lucrărilor de construcție sau renovare a Centrelor Comunitare Integrate.

Beneficiarii finanțărilor sunt Unitățile Administrativ Teritoriale preselectate ca urmare a colectării de date.

În baza matricei de scor agreată (Anexa 11) cu reprezentanții Comisiei Europene și a datelor colectate au fost întocmite următoarele:

  • Lista UAT-urilor selectate pentru finanțare și cuprinde 200 de poziții fiind compusă din 179 de UAT-uri din mediul rural și 21 de UAT-uri din mediul urban (Anexa 12);
  • Lista de rezervă conține 93 de UAT-uri dintre care 31 de UAT-uri din mediul rural respectiv 62 UAT-uri din mediul urban (Anexa 13);

Notă: UAT-urile care au beneficiat de proiecte similare (Centre Comunitare Integrate) în cadrul altor finanțări, nu mai sunt eligibile în cadrul prezentei Investiții.

Investiția are un buget total de 197.763.900 lei fără TVA echivalent a 40.200.000 € fără TVA și se va realiza prin 2 metode:

I.1.4.a: O alocare de 138.434.730 lei fără TVA echivalent a 28.140.000 € fără TVA (70% din total alocare) sub forma unui grant financiar la dispoziția celor 200 de beneficiari preselectați pentru construcții noi sau renovări (care vor fi efectuate cu respectarea standardului NZEB +);

I1.4.b: O alocare de 59.329.170 lei fără TVA echivalent a 12.060.000 € fără TVA (30% din alocare): presupune selectarea dintr-o listă de echipamente și dotări a pozițiilor care prezintă interes pentru beneficiar.

Data deschiderii platformei pentru încărcarea dosarelor de: 30 septembrie 2022

Data limită încărcare dosare (primii 200 de beneficiari): 15 noiembrie 2023, ora 16:00 (ora României).

Dată limită semnare 200 de contracte : 30 decembrie 2022.

Data limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2025.

Apelul de proiecte este competitive cu termen limită de depunere, iar beneficiari pot transmite observațiile și propunerile privind prezentul Ghid al beneficiarului la adresa de email: consultări.apeluri@ms.ro cu menționarea în subiectul email-ului a „Investiției specifice” pentru care se fac observațiile. Termenul limită până la care se pot face propuneri este: 12 august 2022, ora 14:00.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.ms.ro/noutati/.