Lansare în cadrul PNRR: Ghidul de finanțare pentru spitale publice

Ministerul Sănătății a lansat apelul aferent Ghidului beneficiarului și documentele suport din cadrul Componentei C12 – Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – I2.1: Infrastructură publică spitalicească nouă și I2.2: Echipamente și aparatură medicală.

Investiția „Infrastructură spitalicească publică nouă” are în vedere finanțarea parțială a construirii a minim 25 de spitale sau unități sanitare noi.
Potențialii beneficiari eligibili:

  • UAT-uri;
  • Parteneriatele dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale;
  • Alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv Academiei Române;
  • Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau în coordonarea acestora.

Investiția va asigura inclusiv dotarea spitalelor sau a unităților sanitare nou construite cu echipamente medicale și aparatură medicală.

Buget total: 8.530.771.805  lei fără TVA echivalent a 1.724.050.000 euro fără TVA 

  • I.2.1: 5.388.728.305 lei fără TVA echivalent a 1.089.050.000 euro fără TVA
  • I.2.2: 3.142.043.500 lei fără TVA echivalent a 635.000.000 euro fără TVA

Dosarele de finanțare se vor încărca pe platforma: proiecte.pnrr.gov.ro.

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 23 noiembrie 2022 ora 12:00.

Data publicării ghidului de finanțare: 18 noiembrie 2022.

Data deschiderii platformei pentru depunerea dosarelor de finanțare: 23 noiembrie 2022 ora 10:00.

Data închiderii platformă: 09 decembrie 2022, ora 16:00.

Semnarea contractelor de finanțare cu minim 25 de beneficiari: 30 martie 2023.

Data limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2026.

 

Apelul de proiecte nu se derulează pe principiul primul venit – primul servit.

Pentru înlocuirea/completarea dosarului de finanțare în perioada în care apelul este deschis se va trimite email la adresa pnrr@ms.ro pentru deschiderea canalului de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca noul dosar/anexele/documente suport. În solicitare se vor meníona motivele și documentele care fac obiectul completării.

Contact: Dr. Alexandru Rogobete, alexandru.rogobete@ms.ro

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.ms.ro/noutati/.