Apel de proiecte lansat în cadrul PNRR pentru dotări în educație

A fost lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 15: Educație.

Potențialii beneficiari: Unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

Prezentul apel finanțat prin PNRR vizează 3 tipuri de investiții:

  1. DIGITALIZAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR.

Valoarea totală alocată: 377.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizați pe fiecare investiție, astfel:

  • 200 laboratoare de informatică echipate.
  • 600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial si liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare.
  • 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.
  1. INFRASTRUCTURĂ ȘCOLARĂ.

Valoarea totală alocată: 600.000.000 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizate astfel:

  • 75 000 de săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier.
  • 10 000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinetele de asistenta psihopedagogică.
  1. DOTAREA CU ECHIPAMENTE, INCLUSIV DIGITALE, A ATELIERELOR DE PRACTICĂ DIN REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC.

Valoarea totală alocată: 90.900.000 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, pentru:

  • 909 unități de învățământ IPT dotate cu laboratoare de practică funcționale.

Bunurile și echipamentele achiziționate vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR,

Se pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Alocarea apelului de proiecte: 1.068.260.200 euro, fără TVA

Perioada de depunere: 19 decembrie 2022 (ora 9.00) – 19 martie 2023 (ora 23.59)