Lansare PNRR: Modernizarea infrastructurii universitare

Ministerul Educației a lansat apelul PNRR privind modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil, Componenta 15.Educație. Modernizarea constă în reabilitarea/renovarea spațiilor universitare (spații de cazare, de cantină, de recreere și lectură din campusurile universitare), cu îndeplinirea cerințelor de îmbunătățire a eficienței energetice. Astfel, pe lângă cămine și cantine modernizate, studenții vor putea beneficia și de spații de lectură și petrecerea timpului liber modernizate, care să asigure acces la servicii precum: săli de tip lounge/spații de socializare, terenuri/săli de sport, grădină/spațiu verde, săli de spectacole/evenimente dedicate studenților, săli de lectură, biblioteci, săli de studiu individual/colectiv, săli de sport/fitness și servicii de nutriție, bucătărie instructivă, piscină, zid de alpinism, spatii de relaxare amenajate cu biliard, darts, ping-pong etc.

Cel puțin 40% din numărul locurilor din cantine, din spațiile de recreere și din numărul locurilor de cazare modernizate vor fi rezervate pentru studenții din medii defavorizate.

Solicitanți eligibili: toate tipurile de instituții de învățământ superior de stat acreditate

Alocarea financiară totală: 116.712.500 euro

Valoare eligibilă: maximum 4.000.000 euro

Proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR.

Perioada de depunere: 27.07.2023 – 20.09.2023

Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail infrauniv@edu.gov.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele de la adresa: https://www.edu.ro/apel_PNRR_modernizare_infrastructura_universitara