PNRR I Fonduri pentru laboratoare inteligente în unitățile de învățământ secundar superior, a palatelor și cluburilor copiilor

Ministerul Educației a lansat apelul competitiv pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și cluburilor copiilor”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15: Educație.

Alocare financiară: Este disponibil un buget de 117.499.800 euro, pentru dotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea de laboratoare digitale inteligente în fiecare liceu, colegiu, școală profesională, precum și în palatele și cluburile copiilor.

Cel puțin 120 de unități de învățământ secundar superior (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual) vor beneficia de un al doilea laborator inteligent dacă numărul de elevi înscriși în anul școlar 2022 – 2023 este de minimum 500.

În acest caz, finanțarea pentru al doilea laborator inteligent se va acorda pe baza scorului rezultat din următorii indicatori:

  • 50% – numărul de elevi (liceal) înscriși;
  • 25% – media la examenul de bacalaureat pe liceu în ultimii 3 ani;
  • 25% – rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat (din numărul de candidați înscriși) în ultimii 3 ani;

Tipuri de activități finanțate:

  1. achiziționare echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific);
  2. achiziționarea de conținut educațional, care acoperă domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional pentru distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;
  3. conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
  4. instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

Termen de depunere: 1 martie 2023. Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Ministerul Educației va organiza, în această perioadă, cel puțin două sesiuni de instruire pentru solicitanți în vederea creșterii capacității instituționale pentru redactarea cererii de finanțare.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Specific și anexele aferente, de la adresa: https://www.edu.ro/comunicat_presa_117_2022_lansare_apel_competitiv_proiecte_apel_dotare_SmartLab_iss