Finanțări PNRR pentru IMM-uri I Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C3 — Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.D. — Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară. (Ordin al ministrului nr. 2.606/2022

Obiectiv specific: Suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari

Alocare financiară totală: 286.000.000 Euro, echivalentul a 1.406.977.000 lei

Apel de proiecte: tip competitiv

Perioada de depunere: 01 noiembrie 2022, ora 12.00 – 15 februarie 2023, ora 12.00

Informații suplimentare regăsiți la următorul link: https://www.afm.ro/pnrr_managementul_deseurilor_ghid.php