Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul competitiv aferent Investiției 17 „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR.
Solicitanți eligibili:

  • Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT județ)
  • Consorții formate din solicitanții menționați mai sus și bibliotecile județene/municipale/orășenești/rurale (din județ) și/sau autoritățile publice locale pentru bibliotecile de pe raza unității administrativ-teritoriale
  • Municipiul București și/sau Biblioteca Metropolitană București

Bugetul total estimat: 37.000.000 euro
Tipul apelului de proiecte: competitiv cu termen limită de depunere

Ghidul solicitantului și anexele se regăsesc la adresa: https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7