Lansare PNRR: Instrument de grant pentru listarea la bursă a întreprinderilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat apelul aferent Pilonului III. Creștere Inteligentă, Sustenabilă și Favorabilă Incluziunii, Inclusiv Coeziune Economică, Locuri de Muncă, Productivitate, Competitivitate, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, precum și o Piață Internă Funcțională, cu Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri) Puternice, Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat, Măsura 2. Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Obiectivul investiției: sprijin pentru accesul pe piața de capital prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru întreprinderile cu sediul social în România care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru admiterea la tranzacționare conform condițiilor Bursei de Valori București

Potențialii beneficiari: întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu capital majoritar privat, cu sediul social în România.

Activitățile sprijinite:

  • consultanța financiară, non-financiară și juridică
  • demersuri pe lângă instituțiile pieței de capital necesare admiterii la tranzacționare  

 Valoarea maximă eligibilă:

  • 25.000 euro (fără TVA) pentru proiectele care vizează listarea unei oferte publice inițiale primare prin Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București
  • 200.000 euro (fără TVA) pentru proiectele care vizează listarea unei oferte publice inițiale primare pe Piața Reglementată administrată de Bursei de Valori București

Valoarea totală alocată: 35.000.000 euro (fără TVA)

Tipul apelului: necompetitiv, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Perioada de depunere: 6 martie 2023, ora 10:00 – 6 aprilie 2023, ora 23:59, cu posibilitate de prelungire

Solicitările de finanțare vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții și poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele de la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr-publicarea-ghidului-privind-listarea-la-bursa-a-intreprinderilor/