Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență prin PNRR

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat spre consultare publică ghidul beneficiarului pentru investiții în Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Se lansează o competiție națională pentru proiecte CDI cu scopul stabilirii și operaționalizării a 5 centre de competență la nivel național pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont Europa.

Beneficiarii eligibili sunt unităţile de drept public, cu personalitate juridică, cuprinse în sistemul de cercetare – dezvoltare de interes naţional:

  1. a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;
  2. b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare – dezvoltare ale academiilor de ramură;
  3. c) instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora.

De asemenea, eligibile sunt și unităţi şi instituţii de drept privat:

  1. a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;
  2. b) societăţi comerciale, precum şi structuri ale acestora legal constituite, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;
  3. c) instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri de cercetare – dezvoltare ale acestora;
  4. d) organizaţii neguvernamentale, fara scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi cercetarea- dezvoltarea.

Un buget eligibil este de maximum 5 milioane EUR/proiect și cu un număr minim de 5 parteneri (5 organizații publice de cercetare, dezvoltare și inovare și 5 organizații private de cercetare, dezvoltare și inovare). Va exista un buget maxim pentru IMM-uri de 200.000 EUR și un buget maxim pentru o organizație publică de cercetare, dezvoltare și inovare de 500.000 EUR. IMM-urile cofinanțează activitățile de cercetare și inovare cu 25%.

Bugetul investiției este de 25 milioane EUR (5 milioane EUR x 5 misiuni).

Ghidul solicitantului se află în consultare timp de 10 zile de la data publicării sale.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentul următor: Ghidul Solicitantului la adresa

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării :: www.research.gov.ro