15 octombrie 2018 – noul termen limită de înscriere a planurilor de afaceri la concursul StartUP Hub Centru

Se prelungește termenul limită de înscriere la concursul de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului StartUP Hub Centru. Noul termen de depunere a planului de afaceri este 15 octombrie 2018.

Proiectul StartUP Hub Centru este derulat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu SC DAD Expertise SRL, fiind finanţat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare Romania Start Up Plus.

Prin intermediul acestui concurs, 36 de antreprenori vor putea beneficia de o finanțare în valoare de maxim 177.002 lei pe proiect, echivalentul a aproximativ 38.000 de euro, pentru a-și pune în practică ideea de afaceri. Finanțarea se acordă în funcție de punctajul acumulat dar și pornind de la localizarea geografică. Astfel, minim trei beneficiari vor fi selectați de la nivelul fiecărui județ al Regiunii Centru.

La concurs se pot înscrie cei care au participat la cursurile de dezvoltare antreprenorială organizate în cadrul proiectului menționat, dar și alți locuitori ai Regiunii Centru (din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) care nu au participat la aceste cursuri dar care doresc să înceapă o afacere pe cont propriu în mediul urban, într-un domeniu nonagricol. Sunt disponibile maxim trei granturi pentru persoanele care nu au participat la cursurile de dezvoltare antreprenorială organizate în prima etapă a proiectului.

Unul dintre criteriile de punctare este domeniul de activitate în care se realizează investiția. Astfel, domeniul IT și industriile creative sunt mai bine punctate. Urmează ca punctaj investițiile în domeniul producției și serviciilor. Afacerile în domeniul comerțului beneficiază de un punctaj mai mic.

Metodologia de selecția a planurilor de afaceri este disponibilă la adresa de internet:
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_MSPA .

Înscrierea la concursul de planuri de afaceri

Planul de afaceri poate fi depus în perioada 27 august 2018 – 15 octombrie 2018. Acesta va fi trimis într-un colet sigilat prin poștă sau curier, sau va fi depus personal la sediul ADR Centru din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

Absolvenții cursurilor de dezvoltare antreprenorială organizate în cadrul proiectului vor depune, pe lângă Planul de afaceri, o cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri, o declarație de angajament precum și dovada absolvirii cursului (diploma sau adeverința), emisă de către formator.

Planul de afaceri și anexele vor fi îndosariate, semnate și numerotate pe fiecare pagină și vor fi însoţite de un CD conținând planul de afaceri și anexele la acesta.

Context

Peste 300 de persoane beneficiază în această perioadă, de cursuri de dezvoltare antreprenorială gratuite prin intermediul proiectului StartUP Hub Centru. Cursurile durează 40 de ore și au o importantă componentă practică, fiind axate pe dezvoltarea de către cursanți a planului de afaceri. Termenul de înscriere la cursurile de dezvoltare antreprenorială este data de 30 septembrie 2018. Înscrierea la cursurile gratuite de dezvoltare antreprenorială derulate în cadrul Proiectului StartUP Hub Centru se face prin completarea chestionarului on line disponibil la adresa de internet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0IJF5HyN1ODTOGTNt3-KOg_XxIFQUZIN5ftmKfUA3qJCaQ/viewform?c=0&w=1

Cel puțin 36 de antreprenori vor fi selectați în cadrul concursului de planuri de afaceri. Ulterior aflării rezultatului concursului, aceștia vor înființa un SRL și vor angaja minim două persoane în termen de 6 luni de la înființarea firmei. Termenul de încheiere a acordului de finanțare este 31 decembrie 2018. Cei selectați vor beneficiat de sprijin financiar timp de 12 luni, apoi vor fi monitorizați timp de 6 luni.