Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7) – 8 noi cereri pentru depunere de proiecte, in domeniul energiei

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica, reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul mai multor ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacitati si Cercetare nucleara, fiecare dintre aceste ramuri finantand activitati specifice de cercetare cu caracter uni, pluri sau trans sectorial.

Programul finanteaza in general activitati de cercetare, activitati de dezvoltare tehnologica, programe de mobilitate a cercetatorilor si activitati demonstrative realizate in contextul unor consortii internationale formate din autoritati publice, institute de cercetare, universitati, IMM-uri, ONG etc.

Ca parte a acestui program, Comisia Europeana – DG Research, va publica in luna iulie un set de 8 apeluri pentru depunere de proiecte, vizand domeniul energiei. Acestea sunt:

  • FP7-ENERGY-2011-1: general call focusing on research with a long-term horizon
  • FP7-ENERGY-2011-2: general call focusing on research with a short-term horizon and on demonstration
  •  FP7-ENERGY-2011-JAPAN: coordinated call with Japan on photovoltaics
  • FP7-OCEAN-2011: call on ocean research organized together with Themes 2 – Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology (KBBE), 6 – Environment, and 7 – Transport
  •  FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE: call for International Research Staff Exchange in the field of energy research (USA and Japan)
  • FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB: cross-thematic call on energy-efficient buildings in the context of the European Economic Recovery Plan
  •  FP7-NMP-ENERGY-2011: joint call together with Theme 4 – NMP Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies on innovative photovoltaic cell processes and architectures
  • FP7-ERANET-2011-RTD: joint call on ERA-NETs together with other FP7 themes.

Informatii suplimentare privind Programul Cadru 7 pot fi obtinute accesand portalul de internet CORDIS al Comisiei Europene, la adresa http://cordis.europa.eu, programele de finantare active ale PC7 fiind de asemenea anuntate in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.