Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7) – Programul Capacitati

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica, reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul mai multor ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in: imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacitati si Cercetare nucleara, Newsletter-ul proiectului BISNET Transylvania, dedicand in fiecare luna cate un material informativ, unuia dintre aceste sub-programe. Obiectul acestui material este reprezentat de programul Capacitati.

Programul Capacitati vine in sprijinul capacitatilor de cercetare de care are nevoie Europa daca doreste sa devina o economie infloritoare, bazata pe cunoastere. Acesta acopera urm?toarele activitati:

  • infrastructurile de cercetare;
  • cercetarea in beneficiul IMM-urilor;
  • regiunile cunoasterii;
  • potentialul de cercetare;
  • stiinta in societate;
  • activitatile specifice ale cooperarii internationale.

Bugetul acestui program pentru perioada 2007-2013 este de 4097 milioane Euro, reprezentand 8,1% din bugetul total al Programului Cadru 7 pentru cercetare si dezvoltare tehnologica.

Setul complet de informatii privind PC7, poate fi gasit pe pagina de internet a serviciului de informare CORDIS la adresa www.cordis.europa.eu , programele de finantare active ale PC7 fiind de asemenea anuntate in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.