Companiile din Alba sunt interesate de inovare și de fonduri pentru creșterea competitivității economice

Seria de evenimente Enterprise Europe Network, care au ca scop identificarea de parteneri pentru realizarea de transfer de tehnologie și asistență specializată cu privire la oportunitățile de finanțare existente, a continuat la Cugir în 22 iunie 2017. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în colaborare cu Parcul Industrial Cugir, au organizat seminarul de informare „Managementul proceselor de inovare în cadrul companiilor”, la care au participat 25 de companii.
Evenimentul a avut ca temă centrală inovarea, oferind informații de bază cu privire la conceptul de inovare, modalitatea în care inovarea poate deveni o practică managerială, dar și informații cu privire la finanțările disponibile pentru astfel de activități sau serviciile de sprijin în dezvoltarea afacerilor și managementul inovării. Companiile prezente au asistat la o serie de prezentări care au adus în centrul discuțiilor: legătura dintre competitivitate economică, productivitate și inovare; dimensiunile managementului inovării și cum pot fi acestea evaluate și îmbunătățite; inovarea ca rezultat al proceselor de schimb și transfer de cunoștințe, experiențe, tehnologii; inovarea – cheia accesului pe piața internațională!

În acest context, experții ADR Centru au prezentat un instrument, oferit gratuit, de evaluare a managementului inovării. Instrumentul evaluează cinci dimensiuni cheie, în cadrul companiei: strategia de inovare a companiei, cultura organizațională în domeniul inovării, managementul inovării în ciclul de viață, factorii care favorizează inovarea și rezultatele obținute în urma inovării. Alături de experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prof. univ. dr. ec. dr. ing. Stelian Brad a vorbit despre înțelegerea legăturii dintre competitivitate economică, productivitate și inovare, despre procesul de inovare tehnologică, tipurile de inovații, cât și despre importanța implementării unui sistem de management al inovării.

Abordarea conceptului de inovare ca o condiţie a competitivităţii companiilor este tot mai mult integrată în strategiile de dezvoltare pe termen lung. O mai bună gestionare a proceselor de inovare permite o adaptare mai rapidă a companiei la nevoile clienţilor, o mai bună relaţionare cu actorii și organizaţiile care le pot oferi servicii şi informaţii, eficientizarea costurilor, dar și alte beneficii.

ADR Centru este organizație membră Enterprise Europe Network din anul 2008, o inițiativă a Comisiei Europene conceputa pentru a sprijini IMM-urile să inoveze şi să-şi dezvolte activitatea pe alte piețe, oferindu-le în acest sens servicii specializate de sprijin care sunt acordate prin intermediul unor organizații cu expertiză în aceste domenii, în fiecare regiune a Uniunii Europene.