Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare

Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” POS CCE este unul dintre cele sapte programe operationale dezvoltate la nivel national in sensul implementarii Fondurilor Structurale alocate Romaniei, de catre Comisia Europeana, ca parte a politicii de coeziune. Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Masurile intreprinse urmaresc sa genereze, pana in 2015, o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual, permitand Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

In cadrul acestui Program Operational, activitatile de cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare sunt sprijinite si promovate in cadrul Axei Prioritare 2 – „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”. Scopul implementarii acestei axe este de a creste cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale intreprinderilor, prin stimularea cererii si focalizarea pe sectorul privat, in sensul atingerii tintei nationale pentru anul 2010 de 1% din PIB.

Ca parte a acestui efort, Operatiunea 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-uri si spin-off-uri innovative” va sprijini activitatile de inovare ale start-up-urilor si spin-off-urilor care creeaza valoare adaugata in baza rezultatelor de CD brevetate sau nebrevetate, care sunt aplicate/transferate de firmele respective.

Operatiunea beneficiaza de o alocare financiara de 18,5 milioane Euro si este deschisa participarii Spin-off-urilor (firme recent infiintate/ care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati) si Start-up-urilor (microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, infiintate in conformitate cu legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si au maximum 20 de angajati).

Valoarea grantului acordat unui proiect nu poate depasi 200.000 Euro, contributia minima a beneficiarului fiind de 10 %. Proiectele depuse in cadrul acestei operatiuni pot include urmatoarele tipuri de activitati eligibile:
• crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru spin-off)
• activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;
• achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: management, asistenta tehnologica, transfer tehnologic, instruire, achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala, utilizarea standardelor;
• achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
• activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului/ licentei sau altui drept de proprietate industrial;
• activitati legate de informarea beneficiarilor: achizitionarea de publicatii, abonamente si asigurarea accesului la baze de date;
• activitati de informare si publicitate privind proiectul.

Pentru aceasta operatiune, competitia este deschisa pe toata perioada de implementare a POSCCE, pana la epuizarea bugetului alocat.

Informatii suplimentare despre aceasta operatiune, si despre POS CCE, in general, pot fi obtinute accesand pagina de internet a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, la adresa: http://amposcce.minind.ro/ .

Informatii specifice despre Operatiunea 2.3.1 pot fi obtinute la nivelul Regiunii Centru, contactand Biroul Regional Alba Iulia al Organismului Intermediar pentru Cercetare – Date de contact: Nicoleta Buda – Consilier implementare, Email: nicoleta.buda@ancs.ro , Tel/Fax: 0258/831030.