Consultare publică cu privire la necesitatea revizuirii definiției IMM-urilor la nivel European

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la consultarea cu tema „Definiția IMM-urilor”, lansată de Comisia Europeană în contextul revizuirii Recomandării 2003/361/CE din 6 mai 2003, privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.

Prin intermediul acestei consultări, Comisia Europeană dorește să se asigure că definiția IMM-urilor rămâne adecvată scopului și își îndeplinește obiectivele în contextul economic actual. În cadrul unei piețe unice fără frontiere interne și într-un mediu de afaceri din ce în ce mai globalizat, este esențial ca măsurile de sprijinire a IMM-urilor să se bazeze pe o definiție comună. Lipsa unei definiții comune ar putea conduce la aplicarea neuniformă a politicilor și, prin urmare, la denaturarea concurenței între statele membre. O întreprindere dintr-un stat membru, de exemplu, ar putea fi eligibilă pentru sprijin financiar, în timp ce o întreprindere din alt stat membru cu aceeași dimensiune și structură ar putea să nu fie eligibilă. O definiție comună contribuie la îmbunătățirea coerenței și a eficacității politicii privind IMM-urile în întreaga Uniune Europeană. În plus, o definiție comună este cu atât mai necesară având în vedere ampla interacțiune între măsurile naționale și măsurile UE destinate să ajute IMM-urile în domenii cum ar fi dezvoltarea regională și finanțarea în domeniul cercetării.

Consultarea se va realiza prin completarea unui chestionar. Acesta va permite evaluarea caracterului adecvat al definiției actuale a IMM-urilor și a opțiunilor de modificare a Recomandării, astfel încât întreprinderile de mici dimensiuni din Europa să beneficieze de sprijin specific la nivel de politici.

În acest context, întreprinderile de mici dimensiuni sunt invitate să participe la această consultare completând chestionarul online disponibil aici. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 12 MARTIE 2018.

Pentru informații suplimentare privind această consultare sau serviciile oferite de biroul EEN din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 464.