Documente elaborate de ADR Centru în cadrul proiectului InnovaSPA

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru publică documentele elaborate în contextul proiectului InnovaSPA, care au rolul să sprijine evoluția politicilor din sectorul balneologiei și turismului balnear în Regiunea Centru.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de partener al proiectului de cooperare interregională InnovaSPA, vă invită să consultați documentele elaborate ca parte a Planului de Acțiune InnovaSPA, în vederea îmbunătățirii politicilor care guvernează sectorul balneologiei și turismului balnear la nivelul Regiunii Centru: Analiza stadiului valorificării resurselor balneare ale Regiunii Centru și a potențialului de dezvoltare prin Cercetare/Dezvoltare/Inovare și Planul de acțiune.

Aceste documente au avut ca scop identificarea unor soluții eficiente și aplicabile pe termen scurt care să ducă la îmbunătățirea instrumentelor de politică abordate la nivelul Regiunii Centru prin proiectul InnovaSPA, respectiv Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Centru (RIS3) și Programul Operațional Regional 2014-2020 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de Investiții 1.1 Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării.

Documentele au fost elaborate în colaborare cu Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania, pornind de la provocările identificate împreună cu actorii ecosistemului balnear din Regiunea Centru și având în vedere lecțiile învățate pe parcursul vizitelor de studiu organizate în cadrul proiectului InnovaSPA, în Franța, printre cele mai relevante și pline de inspirație în ceea ce privește dezvoltarea ecosistemului din regiunea noastră fiind: Planul Termal al Regiunii Auvergne‐Rhône‐Alpes 2016-2021, Institutul Inter Universitar de Medicină Termală, Campusul de meserii și calificări în domeniile termalism, wellness și sănătate și Clusterul Innovatherm.

Pentru alte informații legate de proiectul InnovaSPA precum și documentele elaborate în cadrul acestui proiect vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Ovidia Caba, ovidia.caba[at]adrcentru.ro, Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf[at]adrcentru.ro.            

Plan de Actiune InnovaSPA

Anexa 1 – analiza

Anexa 2 – planul de acțiune