Implicațiile unui BREXIT „fără acord”! pentru mediul privat

Anticipând un BREXIT „fără acord”, Comisia Europeană și-a încheiat pregătirile pentru un astfel de scenariu.

În situația în care Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană fără un acord, aceasta va deveni o țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevede în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va cauza grave perturbări pentru cetățeni și întreprinderi.

Într-un astfel de scenariu, relațiile Marii Britanii cu Uniunea Europeană ar fi reglementate de dreptul internațional public general, inclusiv de normele Organizației Mondiale a Comerțului. UE va avea obligația de a aplica imediat normele și tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit. Această obligație include efectuarea de verificări și controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare și fitosanitare și verificarea conformității cu normele UE. În pofida pregătirilor considerabile efectuate de autoritățile vamale ale statelor membre, aceste controale ar putea cauza importante întârzieri la frontiere. De asemenea, entitățile din Regatul Unit nu ar mai fi eligibile pentru granturi UE și nu ar mai putea participa la procedurile de achiziții publice din UE în condițiile în vigoare în prezent.

Pentru o cât mai bună informare a întrepriderilor în legătură cu impactul pe care un BREXIT „fără acord” îl poate avea, Comisa Europeană a intensificat activitățile de informare în domeniul vamal. În acest context și pentru a menține schimburile comerciale cu Regatul Unit, aceste întreprinderi ar trebui:

  • Să evalueze dacă dețin capacitățile tehnice și umane necesare aplicării procedurilor și normelor vamale, de exemplu cu privire la „regulile de origine preferențiale” .
  •  Să aibă în vedere obținerea de autorizații și înregistrări vamale pentru a-și facilita activitatea comercială dacă Regatul Unit se află în lanțul lor de aprovizionare.
  • Să ia legătura cu autoritatea vamală națională pentru a vedea ce măsuri de pregătire pot fi luate.

De asemenea, au fost puse la dispoziția întreprinderilor o serie de materiale, inclusiv o listă de verificare simplă în 5 puncte, care oferă o imagine de ansamblu a etapelor care trebuie parcurse. Materialele campaniei sunt disponibile în toate limbile UE.

În mod similar, cetățenii Marii Britanii nu vor mai fi cetățeni ai Uniunii Europene. Britanicii vor fi supuși unor controale suplimentare la frontiere atunci când vor intra pe teritoriul Uniunii Europene. Și în această privință, statele membre au efectuat pregătiri considerabile în porturi și aeroporturi pentru a se asigura că aceste controale sunt efectuate cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, întârzierile inerente unor astfel de controale nu pot fi excluse.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Documente

N