Principii și orientări privind schimbul de date între întreprinderi (B2B) – consultare publică adresată IMM-urilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la consultarea cu tema „Principii și orientări privind schimbul de date între întreprinderi (B2B)”, lansată de Comisia Europeană în contextul evaluării intermediare a Strategiei UE privind Piața Unică Digitală.

Inițiativa privind piața unică digitală își propune să îmbunătățească disponibilitatea datelor în economie:

  • datele deținute de sectorul public („informațiile din sectorul public”);
  • datele rezultate din cercetarea științifică finanțată din fonduri publice, dar și
  • datele deținute de întreprinderi.

O disponibilitate mai largă a datelor ar putea fi benefică pentru IMM-uri, care, de regulă, nu dispun de mijloace suficiente pentru a colecta date. În același timp, apariția unor dispozitive „inteligente” conectate la internet (internetul obiectelor – IO) ridică noi provocări în ceea ce privește confidențialitatea comercială, concurența și atribuirea valorii juste. Schimbul de date comerciale ar trebui să se bazeze pe libertatea de contractare.
Comisia a analizat în detaliu aceste aspecte juridice emergente a se vedea COM (2017)9 „Construirea unei economii europene a datelor” sau COM (2018)232 „Către un spațiu comun de date pentru Europa”]. Aceasta a concluzionat că:

  • libertatea contractuală continuă să reprezinte piatra de temelie a tuturor acordurilor privind utilizarea obiectelor din domeniul IO, precum și a datelor rezultate din aceste obiecte;
  • schimbul de date ar trebui să aibă loc pe „piețele de date”;
  • ar fi necesară respectarea anumitor principii pentru a asigura o concurență loială pe aceste piețe și anume atât pentru obiectele IO, cât și pentru produsele și serviciile care se bazează pe datele fără caracter personal generate de calculatoare create de astfel de obiecte.

Principiile se aplică numai datelor fără caracter personal, deoarece Regulamentul general privind protecția datelor și alte norme aplicabile reglementează suficient prelucrarea datelor cu caracter personal. Principiile obligă întreprinderile să se asigure că, în cadrul contractelor relevante:

  • sunt transparente în ceea ce privește cine poate avea acces la datele relevante și în ce scop sunt utilizate acestea;
  • recunosc, cât mai mult posibil, valoarea creată de fiecare parte (prin colectarea datelor, prin serviciile oferite pe lângă date, etc.)
  • includ garanții pentru protecția secretelor comerciale ale societăților și a altor active de proprietate intelectuală (de exemplu, monitorizarea roboților pentru producție inteligentă pentru a înțelege practicile de producție sau perioadele de așteptare care permit speculațiile cu privire la performanța economică a societății)
  • nu vizează denaturarea concurenței și, în special, nu blochează societățile în relațiile cu un singur furnizor, de exemplu, pe baza unor formate de date sau a unor formate similare care pot fi utilizate de alți furnizori doar la costuri suplimentare.

În comunicarea intitulată „Către un spațiu european comun de date”, Comisia a indicat faptul că principiile vor fi discutate cu părțile interesate și ar putea fi modificate pe baza rezultatelor acestor discuții. Aceasta a încurajat industria să elaboreze coduri de conduită pentru a completa aceste principii. Ea a precizat că va continua să evalueze dacă astfel de principii și eventualele coduri de conduită modificate se dovedesc a fi suficiente pentru menținerea de piețe deschise și echitabile și că va aborda situația, dacă este necesar, prin luarea unor măsuri adecvate.
În acest context, întreprinderile mici și mijlocii sunt invitate să participe la această consultare completând chestionarul online disponibil aici. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 15 IANUARIE 2018.

Pentru informații suplimentare privind această consultare sau serviciile oferite de biroul EEN din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională, vă rugăm să ne contactați la email dumitrita.burduf@adrcentru.ro, persoană de contact Dumitrița Burduf.

Documente

N