Sondaj privind raportarea informațiilor nefinanciare de către IMM-uri

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la consultarea cu tema Raportarea informațiilor nefinanciare, lansată de Comisia Europeană în contextul revizuirii Directivei 2014/95/UE privind raportarea informațiilor nefinanciare.

Directiva privind raportarea nefinanciară prevede obligativitatea prezentării de informații nefinanciare de către anumite întreprinderi mari, care au peste 500 de angajați, ca parte a obligațiilor lor anuale de raportare publică. Declarația nefinanciară va conține informații privind aspecte de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită. Declarația nefinanciară va include, de asemenea, informații privind politicile de diligență necesară aplicate de întreprindere, precum și, atunci când este relevant și proporțional, lanțurile de aprovizionare și de subcontractare ale acesteia.

În contextul acestei directive companii mari sunt definite acelea care depășesc două din următoarele trei criterii: total bilanț: 20.000.000 Euro, cifra de afaceri netă: 40.000.000 Euro, număr mediu de angajați pe parcursul exercițiului financiar: 250. Companiile care intră în sfera de aplicare a Directivei privind raportarea nefinanciară trebuie să raporteze informații relevante legate de lanțul de aprovizionare. Prin urmare, chiar dacă nu intră direct în sfera de aplicare a Directivei privind raportarea nefinanciară, este posibil ca unele IMM-uri să fie nevoite să furnizeze unele informații nefinanciare companiilor mari cărora le furnizează bunuri sau servicii.

Informațiile nefinanciare dezvăluite în prezent de companii nu răspund în mod adecvat nevoilor utilizatorilor vizați. În plus, companiile se confruntă cu incertitudine și complexitate atunci când decid ce informații nefinanciare să raporteze și cum și unde să raporteze aceste informații. În vederea clarificării acestor aspecte, Comisia Europeană pregătește o propunere de revizuire a Directivei privind raportarea nefinanciară. În acest sens întreprinderile interesate să își facă cunoscute opiniile cu privire la raportarea informațiilor nefinanciare sunt invitate să completeze chestionarul pus la dispoziție de Comisia Europeană.

Informațiile furnizate de întreprinderi vor ajuta Comisia Europeană să evalueze impactul cerințelor legale impuse marilor companii și lanțului lor de aprovizionare. Contribuția acestora va ajuta Comisia Europeană să estimeze costurile pentru IMM-uri pentru a răspunde cererilor privind informațiile sociale și de mediu provenite de la companii mai mari cărora le furnizează bunuri sau servicii, precum și cererilor venite de la instituții financiare. Comisia Europeană va folosi informațiile colectate la următoarele revizuirii Directivei privind raportarea nefinanciară.

Mai multe informații cu privire la Directiva 2014/95/UE pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en

Întreprinderile interesate să contribuie la îmbunătățirea revizuirii Directivei privind raportarea informațiilor nefinanciare sunt invitate să completeze chestionarul disponibil aici. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 24 aprilie 2020.

Pentru informații suplimentare privind acest sondaj sau serviciile oferite de biroul EEN din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf@adrcentru.ro.