6. Indicatori de monitorizare a PDR Centru 2014-2020