Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 22 martie 2017