Ordin 607/ 917/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibie AXA 2 POR