POR Documentul Cadru de implementare, versiunea dec. 2010