BIO4ECO – ” Sustainable regional bioenergy policies: a game changer”


Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul BIO4ECO – ”Sustainable regional bioenergy policies: a game changer”, în traducere: ”BIO4ECO – Politici regionale durabile în domeniul bioenergiei: o nouă abordare”, finanțat în cadrul programului de cooperare interregională al Comisiei Europene – Interreg Europe.

Parteneriat:
Proiectul este coordonat de Centrul de Științe Forestiere Catalonia din Spania si este implementat de un consorțiu format din 10 organizații partenere provenind din 8 state Europene. La nivelul regiunii Centru, partenerul responsabil pentru implementarea proiectului BIO4ECO este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectiv:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea proceselor de elaborare și implementare a politicilor regionale și naționale, în contextul tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, utilizării energiei regenerabile, eficienței energetice a clădirilor și biomasei forestiere și agricole.

Activități:
Pe parcursul celor aproape 5 ani de implementare a inițiativei BIO4ECO, partenerii proiectului vor identifica, împărtășii și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor privind reducerea emisiilor de carbon și tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. În acest sens, partenerii proiectului vor forma grupuri de lucru de nivel regional alături de care vor crea și implementa planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de finanțare disponibile la nivelul regiunilor participante, astfel încât acestea să acorde o mai mare importanță utilizării surselor de energie regenerabilă în producția de energie.

Instrument politic vizat:

Instrumentul politic pe care ADR Centru își propune să îl modifice și îmbunătățească ca urmare a implementării acestui proiect este Axa Prioritară 3 / Prioritatea de Investiții 3.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020 –”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”.

Perioada de implementare
Proiectul va fi implementat pe parcursul a 54 de luni, în perioada 1 Aprilie 2016 – 30 Septembrie 2020.

Buget:
Bugetul total al proiectului BIO4ECO este de 1.495.290,00 Euro cu o contribuție FEDR de 1.261.636,50 Euro.

Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea implementării proiectului are valoarea de 117.000,00 Euro din care 85% reprezintă cofinanțare FEDR, 13 % reprezintă cofinanțarea națională iar 2% cofinanțarea proprie ADR Centru.

Finanțator
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe – Axa prioritară 3 – Economie cu emisii reduse de carbon.

Contact:
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul BIO4ECO vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Dumitrița Burduf
Departament Politici Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
Tel. 0358 401 276 Interior 464
dumitrita.burduf@adrcentru.ro | www.adrcentru.ro