Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional

Comitetului de Monitorizare POR asigura eficacitatea si calitatea implementarii Programului Operational Regional, desfasurand sarcini stabilite conform Articolului 65 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 si prevederilor relevante din Articolul 66.

CM POR are urmatoarele responsabilitati principale:

 • examineaza si aproba criteriile de selectie ale operatiunilor finantate si aproba orice revizuire a acestor criterii în functie de necesitatile de programare;
 • evalueaza periodic progresele realizate pentru realizarea obiectivelor specifice ale programului operational pe baza documentelor prezentate de autoritatea de gestiune;
 • examineaza rezultatele aplicarii, in special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axa prioritara;
 • poate sa propuna autoritatii de gestiune orice revizuire sau orice examinare a programului operational de natura sa permita atingerea obiectivelor POR sau sa îmbunatateasca gestiunea sa, inclusiv cea financiara.

CM POR este prezidat de Seful Autoritatii de Management, iar AM POR asigura secretariatul comitetului. CM POR este format din:

 • Autoritatea de Management POR;
 • Autoritatile de Management ale Programelor Operationale Sectoriale;
 • Autoritatea de Management pentru noile Instrumente de Invecinare;
 • Unitatea Nationala de Sprijin pentru Programele INTERREG;
 • Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar;
 • Autoritatea de Certificare si Plata (Ministerul Economiei si Finantelor);
 • Autoritatea de audit;
 • Parteneri socio-economici relevanti, reprezentanti ai patronatelor si ai sindicatelor care fac parte din Consiliul Economic si Social;
 • Reprezentanti ai unor asociatii relevante, inclusiv reprezentand asociatii ale administratiei publice locale;
 • Organime Intermediare POR;
 • Organisme si organizatii care sunt reprezentative pentru tematica orizontala (egalitate de sanse, protectia mediului, etc);
 • Presedintii Consiliilor de Dezvoltare Regionala.

Pentru relatii suplimentare privind AM POR va rugam sa accesati pagina de internet: www.inforegio.ro , sectiunea Comitetul de Monitorizare.