În cazul apelurilor cu beneficiari publici (UAT-uri), în selecția proiectelor contează daca a reușit sau nu să finalizeze la termen proiectele anterioare pentru care a obținut finanțare din fonduri europene? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

În cadrul PR Centru nu există un criteriu de selecție sau eligibilitate care să evalueze/puncteze /depuncteze gradul de implementare sau finalizare a contractelor de finanțare derulate anterior. Fiecare solicitant de fonduri are aceleași șanse de solicitare finanțare din acest punct de vedere. Condițiile și criteriile de finanțare sunt menționate în Ghidul Solicitantului și depind, printre altele, de drepturile solicitantului asupra obiectivelor de investiții ce se doresc a se moderniza/reabilita, disponibilitatea unui buget de cofinanțare care să acopere contribuția proprie la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, existența unor documentații tehnico-economice etc, pe lângă alte cerințe specifice apelului.