Există plângeri în piață privind încasarea cu greutate și cu mare întârziere a fondurilor aprobate. Care este situația? Cât durează decontarea cererilor de transfer/ de rambursare? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene se derulează progresiv, pe parcursul implementării proiectului. Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată este prevăzut în contractul de finanțare. La rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, se iau în calcul doar cheltuielile eligibile angajate, plătite și care sunt susținute de documente justificative cu valoare probatorie.

La nivelul Organismului Intermediar pentru POR 2014-2020 din cadrul ADR Centru, decontarea cheltuielilor s-a realizat în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ghidului solicitantului referitoare la eligibilitatea cheltuielilor și a graficelor de rambursare prevăzute în contractele de finanțare.

Rambursarea efectivă a cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului se realizează prin unul din cele 3 mecanisme de plată, respectiv: Cereri de prefinanțare, Cereri de plată sau Cereri de rambursare, în-tocmite și solicitate de beneficiar. Ca urmare a depunerii din partea beneficiarului  a unei cereri de tipul celor menționate, experții desemnați din cadrul OI ADR Centru verifică aceste cereri împreună cu documentația aferentă, în termenele și condițiile prevăzute în OUG 40/2015, după care avizează cheltuielile prevăzute în aceste cereri și le transmit către Autoritatea de Management din cadrul MIPE în vederea certificării și autorizării la plata a acestora.

În ce privește termenele procedurale de verificare la nivelul OI ADR Centru a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, acestea sunt în concordanță cu prevederile OUG 40/2015. Pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 , la nivelul OI ADR Centru au fost luate toate măsurile necesare, incluziv suplimentarea de personal pentru respectarea acestor termene si transmiterea către Autoritatea de Management a tuturor cererilor de prefinanțare/rambursare/plată în vederea autorizării și efectuării plății în conturile beneficiarilor.

În ce privește încasarea cu întârziere a sumelor solicitate la rambursare de către beneficiarii proiectelor în cadrul POR 2014-2020, facem mențiunea ca acestea au fost plătite în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, precum și cu prevederile Contractelor de finanțare, iar eventualele întârzieri la plată nu au fost cauzate de întârzieri în procesul de verificare și avizare a cheltuielilor, desfășurat la nivelul OI POR ADR Centru.

Concret, anumite disfuncționalități au apărut deoarece deși am folosit echipe de experți care au verificat cererile depuse la nivel regional ulterior, la AM, au fost prelucrate cererile din întreaga țară. Astfel, volumul de muncă pentru cei de la nivel național a fost multiplicat cu numărul de regiuni implicate, situație complicată de numărul și mai amare de cereri depuse în preajma termenelor limită scadente.