Cu ce rezultate a finalizat Agenția anul trecut și ce diferențe ați înregistrat față de rezultatele din anul prece-dent, având în vedere contextul macro-economic din 2023? solicitare transmisă de Bursa Constructiilor – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Anul 2023 a fost încă un an intens pentru echipa ADR Centru, prin prisma programelor menționate anterior, unde avem, calitatea de Organism Intermediar sau Autoritate de Management, dar și de partener în proiecte externe sau coordonator de alte proiecte regionale. Activitatea noastră publică cu beneficiarii, cu solicitanții de fonduri, cetățenii, tinerii sau alte organizații a continuat preponderent în format fizic și parțial în format online. Am încercat să venim în sprijinul cetățenilor și a celor ce au nevoie de serviciile noastre pentru a îmbunătăți nivelul de absorbție a fondurilor europene și de informare privind impactul acestora în societate.

Sfârșitul lunii decembrie 2023 a reprezentat momentul în care ADR Centru a finalizat o parte importantă a activităților desfășurate pentru implementarea POR 2014-2020. Aproape 1200 proiecte din Regiunea Centru derulate prin ADR Centru au absorbit integral resursele europene disponibile. Este al doilea exercițiu financiar derulat de către ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional. În perioada 2007-2013, am implementat POR 2007-2013 cu un buget de 440 milioane euro, iar din 2016 am continuat cu implementarea POR 2014-2020 care a avut un buget aproape dublu.

Pe parcursul acestui exercițiu am avut peste 2330 cereri de finanțare pe care le-am evaluat, iar gradul de absorbție al fondurilor europene nerambursabile alocate a depășit pragul de 100% la sfârșitul anului. Încă mai sunt proiecte în lucru pe acest program, dar rezultatele la nivelul regiunii deja au generat beneficii în rândul cetățenilor. Selectând câteva din nenumăratele rezultate, putem menționa că mai mult de 1.000 familii din regiune au economii la costurile cu energia prin proiectele de creștere a eficienței energetice realizate de municipalități la blocuri, pe lângă cele realizate de autoritățile locale care au investit în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice. Școli, grădinițe, creșe, dar și Universitățile din Regiune, oferă condiții mai bune de studiu, tot datorită fondurilor alocate din acest program, iar medicii pot acum interveni de urgență cu aparatură de ultimă generație. Acestea sunt doar câteva rezulte, pe lângă 79 de kilometri de străzi din orașe, peste 70  km piste de biciclete pe care le-ați văzut modernizate în localități în ultimii ani, la care se adaugă peste 105 km de drumuri județene reabilitați.

Pe parcursul celor aproape nouă ani de implementare a Programului Operațional Regional 2014-2020 – al cărui buget a fost de 647,27 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, la care s-au adăugat 119,50 milioane euro cofinanțare națională, rezultând astfel 766,77 milioane euro fonduri totale la nivelul Regiunii Centru – ADR Centru a contribuit la lansarea unui număr de 70 de apeluri de finanțare pe cele 12 Axe Prioritare. Autoritatea de Management a programului a fost Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Pe aceste apeluri, potențialii beneficiari au depus 2.333 cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, toate fiind evaluate de experții implicați în proiect. Din totalul cererilor de finanțare depuse, pentru un număr de 1.191 proiecte s-au semnat contracte de finanțare, având o valoare solicitată 1,43 miliarde euro, respectiv un grad de contractare de 186%. Din toate proiectele depuse, un număr de 628 de contracte cu o valoare de 364 milioane euro sunt finalizate, iar 482 contracte mai sunt în implementare cu o valoare solicitata de 1,018 mil euro. dintre aceste proiecte în implementare, marea majoritate au absorbit sumele nerambursabile alocate. Astfel, cumulat, gradul de absorbție ar putea depăși 110% după prelucrarea în această perioadă a cererilor de rambursare transmise.

 În același timp, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027, am parcurs primii 3 ani de implementare a programului. Pe perioada acestor 3 ani de implementare a proiectului s-au realizat activități procedurale și de sistem referitoare la calitatea pe care o are ADR Centru de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Asta înseamnă asigurarea logisticii necesare, dar și a cheltuielilor de informare și publicitate pentru noul Program, precum și a cheltuielilor tehnice pentru implementarea PR Centru 2021-2027. Pe acest program, la nivelul celor 6 județe din Regiunea Centru, avem 31 apeluri de finanțare prevăzute, la care se adaugă pe program și 4 instrumente financiare reprezentate de un sistem de sprijin pentru credite de investiții. Pe perioada scursă din 2021 până în prezent, echipa implicată a lucrat intens la definitivarea procedurilor de lucru, la elaborarea ghidurilor de finanțare, la organizarea evenimentelor de informare și promovare și pregătirea răspunsurilor la clarificări, pentru ca  la începutul lunii martie 2024 să semnăm contracte de finanțare pentru proiecte de dezvoltare a Regiunii Centru.

PR Centru 2021-2027 a fost aprobat prin Decizia 7893 din 26.10.2022 a Comisiei Europene. Astea înseamnă că în următorii 7 ani se vor investi peste 1,15 miliarde euro fonduri europene nerambursabile la care se vor adaugă peste 230 milioane euro cofinanțare din partea Guvernului României, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Au fost elaborate până în prezent 24 de ghiduri ale solicitantului,  documente și metodologii suport pentru solicitanți și beneficiari, iar după procesul de consultare publică au fost lansate 16 apeluri de proiecte. De asemenea, au fost elaborate metodologiile specifice pentru principiul DNSH și abordarea imunizării la schimbările climatice. Periodic, au avut loc discuții și consultări pentru dezvoltarea o platformei online de depunere a cererilor de finanțare MySMIS 2021-2027, dar și analize privind utilizarea opțiunii de costuri simplificate și pregătirea documentelor pentru implementarea instrumentelor financiare la nivelul PR Centru.

Echipa ADR Centru a organizat conferințe și sesiuni de informare pentru potențialii solicitanți de fonduri cu informații despre tipurile de acțiuni finanțate și condițiile de accesare, la care au participat în total peste 4000 persoane. Elementele de identitate vizuală ale Programului, precum și o pagina web dedicată www.regiocentru.ro, au fost definitivate din anul 2022, iar în luna decembrie 2023 am lansat și aplicația de mobil PRoCentru, prin care cei ce doresc informații despre program și nu numai, primesc informații și notificări pe telefon.  Aceasta este prima aplicație de acest gen din țară în domeniul fondurilor europene la nivel local și regional.

La sfârșitul lunii iulie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management a Programului Sănătate, Acordul-cadru pentru delegarea unor funcții privind implementarea acestui program, cu referire la prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7, pentru acțiunile finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Alocarea orientativă pentru Regiunea Centru pe aceste priorități se cifrează la aproximativ 360 milioane euro.

În septembrie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă – Prioritatea 6. În România, acest Program este finanțat în cea mai mare parte din Fondul European pentru o Tranziție Justă, un nou instrument financiar în cadrul Politicii europene de Coeziune. Alocarea financiară pentru Regiunea Centru se ridică la 277 milioane euro. Bugetul total alocat Priorității 6 a PTJ – respectiv pentru dezvoltarea județului Mureș – este de 277.032.659 euro, din care 235.477.760 euro reprezintă contribuția din partea Fondului pentru Tranziție Justă și 41.554.899 euro contribuția națională.